Přejít k hlavnímu obsahu

Co mám dělat, pokud mi vyšel test pozitivní?Záleží na tom, jakým typem testu jste byl testován. Doporučovaný postup se může v jednotlivých případech lišit.

Antigenní test provedený laikem (tzv. samotest) vyšel pozitivní

Výsledek samotestu (jedná se o odběr i vyhodnocení testu, které provádí sám testovaný bez odborného dohledu) má nižší průkaznost , proto další postup konzultujte se svým praktickým lékařem, který vám může případně vystavit žádanku na PCR test nebo vás pozve do ordinace a případně provede antigenní test.

Do té doby doporučujeme dodržujte zvýšená hygienická opatření (více) a sledujte svůj zdravotní stav.

Na základě pozitivního výsledku samotestu nejste považován(a) za potvrzený případ onemocnění covid-19, a proto nedochází k nařízení izolace ani k vygenerování certifikátu o prodělaném onemocnění.

Upozornění: Do této kategorie spadá i tzv. online testování, kdy odběr i vyhodnocení testu provádí sám testovaný pod online dozorem zdravotnického pracovníka. Test tedy provedla osoba sama a jde také o samotest. 

Antigenní test provedený zdravotnickým personálem vyšel pozitivní, ale testovaná osoba nevykazuje žádné příznaky onemocnění
(tj. horečka, dušnost, suchý kašel, bolest hlavy, ztráta čichu nebo chuti, zažívací obtíže)

Na základě pozitivního výsledku antigenního testu bez příznaků onemocnění nejste považován(a) za potvrzený případ onemocnění covid-19, a proto nedochází k nařízení izolace ani k vygenerování certifikátu o prodělaném onemocnění.

Další postup konzultujte se svým praktickým lékařem nebo se zdravotnickým pracovníkem, který test provedl. Po zhodnocení vašeho zdravotního stavu, vám případně může vypsat žádanku na PCR test.

Doporučujeme však dodržujte zvýšená hygienická opatření (více) a sledujte svůj zdravotní stav.

Antigenní test provedený zdravotnickým personálem vyšel pozitivní a testovaná osoba vykazuje příznaky onemocnění
(tj. horečka, dušnost, suchý kašel, bolest hlavy, ztráta čichu nebo chuti, zažívací obtíže)

Na základě pozitivního výsledku antigenního testu s příznaky onemocnění jste považován(a) za potvrzený případ onemocnění covid-19, a proto Vám bude praktickým lékařem/KHS nařízena izolace a 10. den od odběru vzorku bude vygenerován certifikát o prodělaném onemocnění. Praktický lékař vám také může vystavit eNeschopenku.

Dodržujte pravidla izolace a s vaším ošetřujícím lékařem se domluvte na vhodné léčbě. Je vhodné informovat osoby, se kterými jste byl(a) nedávno v kontaktu, o tom, že u vás bylo potvrzeno onemocnění covid-19. V současnosti pro rizikové kontakty a členy domácnosti není nařízena karanténa a nemají povinnost podstoupit testováni, je však vhodné, aby tyto osoby dodržovaly zvýšená hygienická pravidla a sledovaly svůj zdravotní stav.

PCR test provedený zdravotnickým personálem vyšel pozitivní

Na základě pozitivního výsledku PCR testu jste považován(a) za potvrzený případ onemocnění covid-19, a proto vám bude praktickým lékařem/KHS nařízena izolace a 10. den od odběru vzorku bude vygenerován certifikát o prodělaném onemocnění. Praktický lékař vám také může vystavit eNeschopenku.

Dodržujte pravidla izolace a s vaším ošetřujícím lékařem se domluvte na vhodné léčbě. Je vhodné informovat osoby, se kterými jste byl(a) nedávno v kontaktu, o tom, že u vás bylo potvrzeno onemocnění covid-19. V současnosti pro rizikové kontakty a členy domácnosti není nařízena karanténa a nemají povinnost podstoupit testováni, je však vhodné, aby tyto osoby dodržovaly zvýšená hygienická pravidla a sledovaly svůj zdravotní stav.

Výjimka z izolace

Izolace se nenařídí osobám nevykazujícím příznaky, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od odběru pozitivního RT-PCR testu, na jehož základě byla izolace nařízena, neuplynulo více než 30 dnů.

Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ten kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.