Přejít k hlavnímu obsahu

Co mám dělat, pokud mi vyšel test pozitivní?Od 1. 5. 2023 se pro diagnostiku onemocnění covid-19 přednostně využívají antigenní testy. Žádanky na PCR testování se vystavují pouze v ojedinělých a urgentních případech. PCR testy jsou nadále dostupné pro samoplátce.

Při pozitivním výsledku jakéhokoli typu testu je vždy doporučeno kontaktovat vašeho praktického lékaře a konzultovat s ním další postup. Praktický lékař vám také může vystavit eNeschopenku. Do té doby je vhodné dodržovat zvýšená hygienická pravidla a sledovat váš zdravotní stav.

Typy testů:

Antigenní test provedený laikem (tzv. samotest) vyšel pozitivní

V případě samotestu se jedná o odběr i vyhodnocení testu, které provádí sám testovaný bez odborného dohledu.

Na základě pozitivního výsledku samotestu nejste považován(a) za potvrzený případ onemocnění covid-19, a proto nedochází k nařízení izolace ani k vygenerování certifikátu o prodělaném onemocnění.

Upozornění: Do této kategorie spadá i tzv. online testování, kdy odběr i vyhodnocení testu provádí sám testovaný pod online dozorem zdravotnického pracovníka. Test tedy provedla osoba sama a jde také o samotest. 

Antigenní test provedený zdravotnickým personálem vyšel pozitivní, ale testovaná osoba nevykazuje žádné příznaky respiračního onemocnění

Na základě pozitivního výsledku antigenního testu bez příznaků onemocnění (tj. horečka, dušnost, suchý kašel, bolest hlavy, ztráta čichu nebo chuti, zažívací obtíže) nejste považován(a) za potvrzený případ onemocnění covid-19, a proto nedochází k nařízení izolace ani k vygenerování certifikátu o prodělaném onemocnění.

Antigenní test provedený zdravotnickým personálem vyšel pozitivní a testovaná osoba vykazuje příznaky onemocnění

Na základě pozitivního výsledku antigenního testu s příznaky onemocnění (tj. horečka, dušnost, suchý kašel, bolest hlavy, ztráta čichu nebo chuti, zažívací obtíže) jste považován(a) za potvrzený případ onemocnění covid-19, nicméně není vám nařízena izolace automaticky (více o Izolaci a karanténě).  Certifikát o prodělaném onemocnění se generuje 10. den od odběru vzorku.

Je vhodné informovat osoby, se kterými jste byl(a) nedávno v kontaktu, o tom, že u vás bylo potvrzeno onemocnění covid-19. V současnosti pro rizikové kontakty a členy domácnosti není nařízena karanténa a nemají povinnost podstoupit testováni, je však vhodné, aby tyto osoby dodržovaly zvýšená hygienická pravidla a sledovaly svůj zdravotní stav.

PCR test provedený zdravotnickým personálem vyšel pozitivní

Na základě pozitivního výsledku PCR testu jste považován(a) za potvrzený případ onemocnění covid-19, nicméně není vám nařízena izolace automaticky (více o Izolaci a karanténě).  Certifikát o prodělaném onemocnění se generuje 10. den od odběru vzorku.

Je vhodné informovat osoby, se kterými jste byl(a) nedávno v kontaktu, o tom, že u vás bylo potvrzeno onemocnění covid-19. V současnosti pro rizikové kontakty a členy domácnosti není nařízena karanténa a nemají povinnost podstoupit testováni, je však vhodné, aby tyto osoby dodržovaly zvýšená hygienická pravidla a sledovaly svůj zdravotní stav.