Přejít k hlavnímu obsahu

Kdo test hradí?S ohledem na zrušení stavu pandemické pohotovosti zaniká od 5. května 2022 nárok na jeden preventivní PCR test měsíčně zdarma.

Z veřejného zdravotního pojištění jsou nadále hrazeny pouze diagnostické testy, a to v případě, že váš lékař zhodnotí zdravotní stav a vystaví vám žádanku. Za provedení diagnostického testu, na základě žádanky od lékaře, nic neplatíte.

Test provedený bez žádanky, tzv. preventivní test, není hrazen z veřejného zdravotního pojištění a musíte ho tak uhradit sami (jste samoplátce), jelikož se jedná o test provedený na vlastní žádost. PCR test stojí maximálně 814 Kč bez DPH, antigenní test pak 201 Kč bez DPH. Tyto ceny byly stanoveny Cenovým předpisem Ministerstva zdravotnictví 2/2021/CAU, uveřejněném na Věstníku Ministerstva zdravotnictví. Dodatečné navýšení ceny testu ze strany odběrového místa musí být zdůvodněno a vždy Vám musí být nabídnuta varianta stanovená Cenovým předpisem.