Přejít k hlavnímu obsahu
Od půlnoci z 25. 11. na 26. 11. platí v ČR Nouzový stav po dobu 30 dní.

Srovnání různých typů testůOd 22.11. se nebudou uznávat samotesty ani on-line testy. RAT provedené zdravotnickým pracovníkem budou uznávány v mimořádných případech ve zdravotnických a sociálních službách.

Rychlý antigenní test (RAT)

Detekuje virovou bílkovinu. Rapid antigen test odhalí nemocné na vrcholu infekce, kdy je v těle nejvyšší koncentrace těchto bílkovin.

Nevýhodou je, že nejsou tak citlivé (přesné) jako standardní RT-PCR testy používané pro zjištění přítomnosti viru v organismu - nakažených. Při používání RAT nemalé procento nakažených testem projde jako falešně negativní (u osoby bez klinických příznaků 30 až 50 %). Tito lidé mohou za pár dní virus šířit mezi své okolí v domnění, že jsou zdraví.

Jejich výhodou je cena, výsledek do 30 minut nižší náročnost na přítomnost zdravotnického personálu.

Pokud jste testováni pomocí metodou Rapid Antigen testu, NENÍ zaručeno, že v době odběru testu nejste nakažení. Vhodné je test opakovat každý 3. až 5. den.

Antigenní testy mohou být provedeny i laboratorně – tedy v laboratoři z odběru provedeného na OM nebo u lékaře.  Výsledky jsou dostupné do několika hodin až druhý den.

RAT testy mohou být provedeny následovně:

  • Zdravotnickým pracovníkem

Znamená to, že odběr i vyhodnocení testu prováděl zdravotnický pracovník, jak je uvedeno v dokumentaci k testu. Výstupem tohoto testu je certifikát, který má platnost 24 hodin od provedení odběru. Někdy je též označován jako POC = „point of care“ (někdy také POCT - "point of care testing").

  • On-line

Odběr i vyhodnocení testu provádí sám testovaný pod online dozorem zdravotnického pracovníka (konzultace). Test tedy provedla osoba sama a jde tedy o samotest. Není zapsán do systému.

 

  • Samotest – testy s uznanou výjimkou MZ nebo s určením pro samotestování – uvedeno v dokumentaci k testu.

Odběr i vyhodnocení testu provádí sám testovaný bez odborného dohledu přímo před vstupem na místo. Samotesty se také používají pro plošná testování v zaměstnáních a školách.

Antigenní testování není primárně určeno pro osoby v karanténě nebo pro osoby s příznaky onemocnění covid-19. Osoby s příznaky onemocnění musí kontaktovat svého praktického lékaře, který vystaví žádanku na PCR test nebo jiné potřebné vyšetření.

RT-PCR test

Detekuje přítomnost virové RNA. Je velmi přesný a citlivý. Tento test je schopný odhalit nakažené covid-19 i předtím, než jsou infekční, a umožní včasnou izolaci. Tím je omezena možnost přenosu viru na další hostitele.

Nevýhodou je finanční nákladnost v porovnání s antigenními testy, delší doba vyhodnocování a nutnost vysoce odborného personálu pro manipulaci se vzorky.

Odběr provádí zdravotnický pracovník. Test je proveden a výsledek je vyhodnocen ve specializované laboratoři po pečlivém otestování. Výstupem je certifikát, který má platnost 72 hodin od provedení odběru.

Diskriminační PCR test

Diskriminační PCR test je test prováděn v laboratoři u PCR pozitivních vzorků a umožňuje stanovit, zda se v daném případě jedná o konkrétní mutaci, pro kterou je daný diskriminační test navržen.

Test na protilátky

Tento test měří přítomnost a v některých případech i hladinu protilátek proti viru SARS-CoV-2 v krvi lidí, kteří již prodělali covid-19 a z nemoci se úspěšně zotavují, nebo jsou očkováni. Protilátky nejsou přítomny na začátku onemocnění, začínají se postupně tvořit cca 2 týdny po vstupu viru do organismu (nákaze), a nebo po očkování.

Jde o nepřímý průkaz infekce, nelze tedy na základě zjištění protilátek stanovit diagnózu, pouze konstatovat, že osoba velmi pravděpodobně onemocnění někdy v předchozí době prodělala nebo je očkována.