Přejít k hlavnímu obsahu
Od půlnoci z 25. 11. na 26. 11. platí v ČR Nouzový stav po dobu 30 dní.

Testování v zařízeních sociální péče a zdravotní službyZaměstnanci v sociálních a zdravotních službách

1.9. vstoupilo v platnost mimořádné opatření, které nařizuje testování zaměstnanců rychlými antigenními testy (RAT), které provede zdravotnický pracovník, každých 7 dnů. Pro  zaměstnance zdravotních služeb poskytujících jednodenní péči, akutní lůžkovou péči intenzivní nebo akutní lůžkovou péči standardní platí toto nařízení od 15.11.

Testování se netýká zaměstnanců, kteří doloží:

a) absolvování RT-PCR testu s negativním výsledkem maximálně 72 hodin před termínem pravidelného preventivního vyšetření nebo

b) certifikát o dokončení očkování před minimálně 14 dny nebo

c) potvrzení o prodělání onemocnění, kdy uplynula doba izolace, ale zároveň neuplynulo více než 180 dní od prvního pozitivního testu.

Testy zaměstnanců jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Klienti a uživatelé v pobytových sociálních a zdravotních službách 

1.9. vstoupilo v platnost mimořádné opatření, které nařizuje testování klientů rychlými antigenními testy (RAT), které provede zdravotnický pracovník, každých 7 dnů.

Testování se netýká klientů, kteří doloží:

a) absolvování RT-PCR testu s negativním výsledkem maximálně 72 hodin před termínem pravidelného preventivního vyšetření nebo

b) certifikát o dokončení očkování před minimálně 14 dny nebo

c) potvrzení o prodělání onemocnění, kdy uplynula doba izolace, ale zároveň neuplynulo více než 180 dní od prvního pozitivního testu, nebo

d) je v terminálním stádiu onemocnění.

Návštěvy v sociálních zařízeních

Pokud chcete po dlouhé době navštívit své blízké v zařízeních sociální péče, nyní můžete. Musíte ale postupovat podle jednoho z níže uvedených bodů:

a) nechat se otestovat metodou PCR nejdéle 72 hodin před zahájením návštěvy s negativním výsledkem a doložit o tom doklad,

b) nechat se otestovat rychlým antigenním testem (RAT), který provede zdravotnický pracovník, nejdéle 24 hodin před zahájením návštěvy s negativním výsledkem a doložit o tom doklad, 

c) doložíte, že jste prošel poslední dávkou očkování proti onemocnění covid-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 14 dní,

d) v době 180 dnů před dnem návštěvy jste prodělali onemocnění covid-19 a doložíte o tom doklad (180 dnů se počítá od prvního pozitivního testu.).

Pokud splníte jednu z kategorií můžete za svými blízkými na návštěvu. Je nutno ale dodržovat veškerá interní režimová opatření daného domu sociální péče a přinést si s sebou ochranu úst a nosu, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (rouška tedy nestačí). Z pravidla nošení respirátoru mají několik výjimek děti.

Pamatujte, že vstupujete do zařízení, kde je vysoká koncentrace lidí náchylných k horšímu průběhu nemoci covid-19. Chovejte se při návštěvách, prosím, nadmíru ohleduplně.