Přejít k hlavnímu obsahu

Povinné testování zaměstnanců veřejného sektoruPravidla a doporučení

Ministerstva zdravotnictví ukládá veřejným zaměstnavatelům povinnost plošně testovat zaměstnance na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Jací zaměstnavatelé a od kdy:

A) Veřejní zaměstnavatelé s alespoň 50 zaměstnanci

- nejpozději od 10. března 2021 jsou povinni zajistit testy pro své zaměstnance (POC antigenní testy prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy, které lze použít laickou osobou), a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden.

- nejpozději od 17. března 2021 pustit na pracoviště pouze zaměstnance s negativním výsledkem testu, kteří podstoupili v posledních 7 dnech PCR test, antigenní test nebo jiný preventivní test s negativním výsledkem.

B) Veřejní zaměstnavatelé s méně než 50 zaměstnanci

- nejpozději od 23. března 2021 jsou povinni zajistit testy pro své zaměstnance (POC antigenní testy prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy, které lze použít laickou osobou), a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden.

- nejpozději od 30. března 2021 pustit na pracoviště pouze zaměstnance s negativním výsledkem testu, kteří podstoupili v posledních 7 dnech PCR test, antigenní test nebo jiný preventivní test s negativním výsledkem.

 

Od 9. března 2021 je zaměstnavatelům, kteří zajišťují pro své zaměstnance testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2, které lze použít laickou osobou, tzv. samotesty, nařízeno vést evidenci provedených testů u zaměstnanců.

Povinnost zaměstnanců podstoupit testování

Pokud není zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.

Pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo prostory zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test mimo prostory zaměstnavatele; to se netýká zaměstnance vykonávajícího práci na dálku (home office).

Zaměstnanec musí být schopen prokázat podstoupení RT-PCR nebo POC antigenního testu potvrzením od poskytovatele zdravotních služeb.

Kromě zaměstnanců platí tato nařízení také pro dočasně přidělené zaměstnance agentur práce a pro další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci (např. OSVČ).

Výjimky pro některé zaměstnance

Výjimku z povinného testování mají ti zaměstnanci, kteří v posledních 90 dnech prokazatelně prodělali covid-19, prošli izolací a nemají žádné příznaky onemocnění a ti, kteří byli kompletně naočkováni a nemají žádné příznaky onemocnění, přičemž od poslední dávky vakcíny uplynulo nejméně 14 dní. Tyto skutečnosti musí být zaměstnanec schopen prokázat potvrzením od poskytovatele zdravotních služeb.

Testování nepodléhají také zaměstnanci pracující na home office

Vláda vyzývá všechny zaměstnavatele maximálně využívat práci na dálku tam, kde je to alespoň trochu možné. Například v administrativních provozech by se měly vyskytovat jen osoby bezpodmínečně nutné k ochraně majetku a základních funkcí, jinak by měli zaměstnanci po dobu 3 týdnů pracovat na dálku. Je to jedna z nejefektivnějších cest, jak omezit mobilitu, a tedy šíření viru.

Dotčená pracoviště

Toto nařízení Ministerstva zdravotnictví se týká státních úřadů a institucí, územních samosprávných celků a jimi zřizovaných či založených firem, veřejných vysokých škol, služebních úřadů, bezpečnostních sborů a ozbrojených složek státu. Povinnost se netýká škol a školských zařízení podle školského zákona.

Jak se zachovat, když je zaměstnanec pozitivní

Pokud zaměstnanec podstoupí samotest s pozitivním výsledkem, postupuje podle nařízení popsaného v životní situaci Samotestování zaměstnanců a podstoupí bez prodlení konfirmační RT-PCR test, na který mu vystaví žádanku poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví. V žádance musí být uvedeno, že se jedná o konfirmační RT-PCR test po samotestování a identifikační číslo zaměstnavatele této osoby.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zdravotnictví, s ohledem na pandemickou situaci, větší potřebu vyšetření a omezené kapacity POC antigenních center, doporučují primárně využívat samotestování. Stát na samotestování přispěje z veřejného zdravotního pojištění 4x měsíčně 60 korun na test a zaměstnance/OSVČ.

Seznam dodavatelů antigenních testů pro samotestování, odpovědi na nejčastější otázky a další informace naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Doporučujeme projít si také průvodce Deset kroků pro samotestování

Jak nakládat s použitými testovacími sadami na koronavirus určenými pro sebetestování osob naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí

Přehledně zpracované informace k povinnému testování v zaměstnání naleznete v prezentaci Ministerstva zdravotnictví