Přejít k hlavnímu obsahu

Sčítání liduLetošní sčítání lidu, domů a bytů proběhne poprvé online. Touto formou bude možné sčítací formulář vyplnit od 27.3. do 11.5.2021 (lhůta byla prodloužena v reakci na nedostupnost systému během prvního dne). Kdo se nesečte online, bude muset od 17.4. do 11.5.2021 vyplnit listinný sčítací formulář.

Sčítání je povinné pro všechny osoby s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů v ČR a osoby, kterým byl u nás udělen azyl (případně doplňková ochrana nebo dočasná ochrana). Patří sem i ostatní osoby, které jsou na území České republiky v rozhodný okamžik (půlnoc z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021) přítomny. Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou v Česku na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity.

Sčítání proběhne na adrese www.scitani.cz, kde naleznete všechny potřebné informace k celému sčítání, nejčastější dotazy a návody nebo prostřednictvím mobilní aplikace Sčítání21.

V případě nejasností můžete využít Kontaktního centra Sčítání 2021 na telefonním čísle 840 30 40 50 (zde cena hovoru podle ceníku telefonního operátora/poskytovatele), čísle 253 253 683 (zde lze využít volné minuty v rámci tarifů) nebo prostřednictvím e-mailové adresy dotazy@scitani.cz.