Přejít k hlavnímu obsahu

SoudyPravidla a doporučení

Soudy nadále fungují, je ale nutné dodržovat obecná pravidla, především dodržovat pravidlo 3R (ruce - roušky - rozestupy), upřednostňovat písemnou komunikaci a dodržovat pravidla chování v soudní budově.

Při návštěvě soudů je zapotřebí dodržovat zvýšená hygienická opatření – do budovy soudu lze vstoupit jen po předchozí dezinfekci rukou. U vstupu do soudní budovy můžete být požádání o předložení prohlášení, že nemáte infekční onemocnění, teplotu a ani příznaky respiračního onemocnění (zejm. kašel, kýchání, obtíže s dýcháním). 

Pokud není možné držet rozestup od ostatních osob alespoň 1,5 metru, platí vnitřních prostorech povinnost nosit chirurgickou roušku, respirátor třídy FFP2 (KN 95) bez výdechového ventilu či jiný ochranný prostředek nosu a úst s filtračním účinkem alespoň 94%.

Výjimkou z povinnosti mít roušku v době soudního řízení mají soudci a přísedící, státní zástupci, obviněný, jeho obhájce, účastníci řízení a jejich zástupci, svědci, znalci, tlumočníci a případně jiné osoby, o kterých soud rozhodne, že roušku mít nemusí.

Upřednostňujte písemnou či elektronickou komunikaci se soudy. Pro komunikaci se soudy lze rovněž využít datovou schránku.

Konkrétní soudy mohou přijímat vlastní opatření, ta naleznete na stránkách konkrétního soudu.


Související opatření