Přejít k hlavnímu obsahu

Výkon trestu odnětí svobodyPravidla a doporučení

Od 22.11.2021 se musí návštěvy ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců prokazovat očkováním, potvrzením o prodělané nemoci covid-19 v posledních 180 dnech nebo negativním výsledkem PCR testu, který není starší než 72 hodin. Podrobnější informace naleznete v ŽS Systém O-N-T: Očkování – prodělaná Nemoc – Test. Ředitel instituce pak návštěvu nepovolí těm, kteří se při vstupu jedním z těchto dokumentů neprokáží. Toto pravidlo se nevztahuje na děti do 12 let, obhájce, advokáty, opatrovníky, duchovní a zástupce diplomatických misí a konzulárních úřadů. 

Návštěva musí mít po celou dobu zakrytá ústa a nos respirátorem třídy FFP2 (KN 95) bez výdechového ventilu či jiným ochranným prostředkem s filtračním účinkem alespoň 94%. Děti, které ještě nezahájily školní docházku nemusí mít ochranu dýchacích cest žádnou.

Advokáti mohou s klienty komunikovat také online za využití programu „Skype obhajoba“.