Přejít k hlavnímu obsahu

Informace o vakcínách dostupných v ČRNa území ČR je povoleno očkování pouze řádně registrovanými vakcínami, které prošly schvalovacím procesem Evropské lékové agentury (EMA) a byly schválené Evropskou Komisí pro použití v rámci EU.

Název vakcíny Farmaceutická firma Označení při registraci na očkování Indikace (věk) Druh vakcíny

Comirnaty

Pfizer/BioNTech

COMIRNATY/Pfizer
COMIRNATY/Pfizer junior
Comirnaty mini CO16

od 6 měsíců

mRNA

Základní očkovací schéma

Dětem ve věku od 6 měsíců do 4 let se přípravek Comirnaty podává ve třech dávkách po 3 mikrogramech. První dvě dávky se podávají s odstupem tří týdnů a třetí dávka se podává s odstupem nejméně osmi týdnů po druhé dávce. Injekce se mohou podávat do svalů v horní části paže či do stehna. Vakcína je při registraci na očkování označena COMIRNATY/Pfizer mini CO16.

U dospělých a dětí ve věku od 5 let se přípravek Comirnaty podává ve dvou dávkách, které se aplikují injekčně obvykle do svalu v horní části paže, a to s odstupem tří týdnů. Dospělým a dospívajícím ve věku od 12 let se podává dávka o síle 30 mikrogramů a dětem ve věku od 5 do 11 let dávka o síle 10 mikrogramů. Vakcína pro děti 5-15 je při registraci na očkování označena COMIRNATY/Pfizer junior.

Osobám s vážně oslabeným imunitním systémem ve věku od 5 let může být podána další dávka, a to nejméně 28 dnů po podání druhé dávky.

Posilovací dávka*

U dětí ve věku od 5 do 11 let může být posilovací dávka podána nejméně 6 měsíců po základním očkování.

Dospělým a dospívajícím od 12 let může být podána první posilovací dávka po 3 měsících od dokončení základního očkovacích schématu.

 

Spikevax

Moderna

SPIKEVAX/Moderna

od 6 let

mRNA

Základní očkovací schéma

Přípravek Spikevax se podává ve dvou dávkách, které se aplikují injekčně obvykle do svalu v horní části paže, nebo do stehna u malých dětí, a to s odstupem 28 dnů.

Dospělým a dospívajícím ve věku od 12 let se podává dávka o síle 100 mikrogramů, dětem ve věku od 6 do 11 let dávka o síle 50 mikrogramů.

Posilovací dávka*

Posilovací dávka přípravkem Spikevax může být podána dospělým a dospívajícím ve věku od 12 let, a to v případě, že základní očkování bylo provedeno přípravkem Spikevax, nebo jinou mRNA vakcínou či adenovirovou vektorovou vakcínou proti onemocnění covid-19. Posilovací dávka se podává s odstupem nejméně 3 měsíců od základního očkování.

Vaxzevria

AstraZeneca

Vaxzevria/AstraZeneca

od 18 let

vektorová

Vakcína je v tuto chvíli v ČR nedostupná.

Základní očkovací schéma

Přípravek Vaxzevria se podává ve dvou ve dvou dávkách, které se aplikují injekčně obvykle do svalu v horní části paže. Druhá dávka by měla být podána v rozmezí 4 až 12 týdnů po podání první dávky.

Posilovací dávka*

Posilovací dávka přípravkem Vaxzevria může být v případě, že základní očkování bylo provedeno přípravkem Vaxzevria, nebo jinou mRNA vakcínou proti covidu-19. Posilovací dávka se podává s odstupem nejméně 3 měsíců od základního očkování.

JCOVDEN

Janssen (Johnson&Johnson)

 Jcovden/Janssen

od 18 let

vektorová

Základní očkovací schéma

Vakcína JCOVDEN se podává v jedné dávce, která se aplikuje injekčně obvykle do svalu v horní části paže.

Posilovací dávka*

Posilovací dávku přípravkem Jcovden lze podat po uplynutí nejméně 2 měsíců od aplikace první dávky přípravku Jcovden. V případě, že základní očkování bylo provedeno některou z mRNA vakcín proti covidu-19 registrovaných v EU, lze rovněž podat posilovací dávku přípravkem Jcovdem v souladu s dávkovacím intervalem uvedeným v souhrnu údajů o přípravku mRNA vakcíny.

Nuvaxovid

Novavax

NOVAVAX/Nuvaxovid

od 12 let

proteinová

Vakcína je v tuto chvíli v ČR nedostupná.

Základní očkovací schéma

Vakcína Nuvaxovid se podává ve dvou dávkách, které se aplikují injekčně obvykle do svalu v horní části paže, a to s odstupem tří týdnů.

Posilovací dávka*

Posilovací dávku přípravkem Nuvaxovid lze podat po uplynutí přibližně 6 měsíců od aplikace druhé dávky přípravku Nuvaxovid. V případě, že základní očkování bylo provedeno některou z mRNA nebo adenovirových vektorových vakcín proti covidu-19, lze rovněž podat posilovací dávku přípravkem Nuvaxovid v souladu s dávkovacím intervalem uvedeným v souhrnu údajů o přípravku vakcíny základního očkování.

Comirnaty Original/

Omicron BA.1**

Pfizer/BioNTech

COMIRNATY/Pfizer BA.1

od 12 let

mRNA

Určeno pouze k přeočkování po dokončeném základním očkování!

Posilovací dávku přípravku Comirnaty Original/Omicron BA.1 (o síle 30 mikrogramů) lze podat osobám ve věku od 12 let nejméně 3 měsíce po základním očkování nebo posilovací dávce vakcíny proti onemocnění COVID-19.

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5

Moderna

SPIKEVAX/Moderna BA.4/BA.5

od 12 let

mRNA

Určeno pouze k přeočkování po dokončeném základním očkování!

Posilovací dávku přípravku Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 lze podat dospělým a dospívajícím ve věku od 12 let s odstupem nejméně 3 měsíců po základním očkování nebo posilovací dávce vakcíny proti onemocnění COVID-19.

Comirnaty Original/

Omicron BA.4-5**

Pfizer/BioNTech

COMIRNATY/Pfizer BA.4/BA.5

od 5 let

mRNA

Určeno pouze k přeočkování po dokončeném základním očkování!

Posilovací dávku přípravku Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (o síle 10 mikrogramů) lze podat osobám ve věku od 5 do 11 let nejméně 3 měsíce po základním očkování nebo po posilovací dávce vakcíny proti onemocnění COVID-19.

Posilovací dávku přípravku Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (o síle 30 mikrogramů) lze podat osobám ve věku od 12 let nejméně 3 měsíce po základním očkování nebo posilovací dávce vakcíny proti onemocnění COVID-19.

VidPrevtyn Beta

Sanofi

SANOFI/VidPrevtyn

od 18 let

proteinová

Určeno pouze k přeočkování po dokončeném základním očkování!

Přípravek VidPrevtyn Beta se podává formou injekce, obvykle do svalu v horní části paže. Lze jej podat jednorázově jako posilovací dávku, a to nejméně 4 měsíce po podání předchozí mRNA vakcíny nebo vakcíny s adenovirovým vektorem proti onemocnění COVID-19.

*Nezahrnuje možnost kombinování očkovacích látek, stanové intervaly odpovídají intervalům uvedeným v souhrnu údajů o přípravku v případě podání stejné očkovací látky

 

Časté dotazy k tomuto tématu

Jak to, že se stihly vakcíny vyrobit za rok?