Přejít k hlavnímu obsahu

Podrobnosti o vakcíně AstraZeneca (Vaxzevria)Tato Životní situace je archivována. Text níže nemusí být aktuální.

Kolem vakcíny od AstraZeneca, Vaxzevrii, vznikla v důsledku článků v médiích obava, zda dokáže ochránit seniory. Nicméně žádná data ze studií neprokazují její neúčinnost u starších ročníků.

ÚČINNOST VAKCÍNY ASTRA ZENECA U OSOB STARŠÍCH 65 LET

Evropská léková agentura (EMA) požadovala do studií účinnosti zahrnout alespoň 25 % populace nad 65 let. U vakcíny AstraZeneca to však bylo 6 %. Jelikož tento požadavek nebyl splněn, je uváděn údaj o nedostatku dat o účinnosti vakcíny pro osoby nad 65 let. Nicméně na základě zkušeností s jinými vakcínami se u této skupiny obyvatel očekává alespoň určitá ochrana, jen na základě dat nelze její úroveň přesně odhadnout. Studie na starších ročnících stále probíhají, ale imunogenicita (schopnost vyvolat protilátkovou a buněčnou imunitní odpověď) je u nich velmi podobná jako u mladších ročníků.

Články tedy vznikly v reakci na nedostatek dat, nikoliv z dat, které by ukazovala na neúčinnost vakcíny u starších ročníků.

DALŠÍ INFORMACE O VAKCÍNĚ ASTRA ZENECA

Dosavadní studie se soustředili na účinnost vakcíny pro osoby nad 18 let. Pro mladší ročníky tedy není vakcína doporučována, dokud nebudou k dispozici studie i pro nižší věkové kategorie.

Očkovací cyklus se skládá ze dvou samostatných dávek. Druhá dávka má být podána mezi 84 až 91 dnem po podání první dávky. Nejnovější data ukazují, že delší prodleva mezi dávkami zvyšuje účinnost vakcíny. Částečná ochrana před virem začíná přibližně 3 týdny po podání první dávky, plná ochrana se projeví 2 týdny po druhé dávce. 

Dne 9.6. 2021 vydalo MZ tiskovou zprávu kde na základě doporučení ČVS a SÚKL doporučuje použití vektorových vakcín (Vaxzevria a Janssen) pro osoby starší 60 let.