Přejít k hlavnímu obsahu

Víme, co bude s naším tělem za 10 let po vakcinaci?Tato Životní situace je archivována. Text níže nemusí být aktuální.

Nežádoucí reakce po očkování se pečlivě sledují jak během klinického hodnocení, tak i po schválení vakcíny v době, kdy se již vakcína používá ve velkém měřítku.

Ukázalo se, že vývojový proces vakcíny lze podstatně urychlit, aniž by byla ohrožena bezpečnost. I při rychlém vývoji musela vakcína úspěšně dokončit sérii klinických hodnocení ve fázích I, II, III jako jakákoliv jiná vakcína v minulosti. Stovky dobrovolníků ve fázi II a tisíce dobrovolníků ve fázi III již vakcínu dostávali od poloviny roku 2020 a nyní se přidávají další tisíce očkovaných pacientů. Mimo krátkodobých známých reakcí (jako bolest hlavy, bolest svalů, únava a podobně) se zatím žádné déletrvající nebo opožděné nežádoucí účinky neobjevily.

Nikdo neví, co bude za 10 let, nicméně čím dále se nacházíme od začátku očkování, tím pravděpodobnější je, že se žádný významný nežádoucí efekt vakcíny neobjeví.  

Je pravděpodobné, že některá onemocnění nebo zdravotní problémy budou mnozí lidé v budoucnu chtít podobně spojovat s vakcínou proti COVID, neboť jí bude očkována většina populace. Pokud nějaké dva jevy následují po sobě nebo pokud nějaké dvě proměnné spolu souvisejí, nelze z toho ještě vyvozovat, že jedna je příčinou a druhá je následkem. Vzpomeňme, jaký rozruch vzbudilo spojování očkování vakcínou MMR (spalničky, zarděnky, příušnice) s rozvojem autismu u dětí. Žádná souvislost se neprokázala, kromě té, že autismus je diagnostikován v dětském věku a první dávkou vakcíny MMR též očkujeme v dětském věku. 

V medicíně často používáme porovnávání rizika a přínosu. Vězme, že přínos vakcíny, která nás a miliony dalších ochrání před vážným onemocněním s potenciálně trvalými následky, daleko převyšuje s časem zmenšující se i tak minimální riziko nespecifikovaných dlouhodobých nežádoucích účinků. Strach z nich totiž doprovázel jakoukoli novou vakcínu v historii lidstva. Výsledkem očkování byl zatím jeho zcela zásadní význam v ochraně zdraví lidí, záchrana mnoha lidských životů - a žádné dlouhodobé negativní dopady. 

Původní autor textu: MUDr. Petr Smejkal, Ph.D.

Shrnutí v 15 sekundách můžete vidět na kanále  Youtube.