Přejít k hlavnímu obsahu
Životní situace jsou aktuální dle změn od 12. dubna.

Duchovní aktivityOd 12. dubna se ruší omezení cestování mezi okresy. Bude také moci docházet k podání ruky při pozdravení pokoje, ostatní pravidla týkající se bohoslužeb a náboženských shromáždění však zůstanou v platnosti. 

Duchovní aktivity mohou pomoci lidem v tomto psychicky náročném období. Církve a různé náboženské společnosti se snaží najít způsob, jak bezpečně pokračovat ve své činnosti.

Během návštěv svatostánků či jakýkoliv jiných vnitřních prostor platí obecná povinnost mít nasazený respirátor či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu.

Bohoslužby a náboženská shromáždění

Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, počet přítomných osob je však omezen na 10 % kapacity míst k sezení v místě konání bohoslužby. 

Bohoslužby se můžete zúčastnit pouze v okresu, ve kterém máte bydliště. 

Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry mezi sedícími v jedné řadě, s výjimkou členů jedné domácnosti. Není tedy třeba dodržovatat rozestup od osob sedících před a za vámi.

Během bohoslužeb je zakázán hromadný zpěv farníků. Zpěváci či sbor musí být případně ve stavebně odděleném prostoru či např. na kůru.

Rovněž nesmí docházet k podávání rukou během pozdravení pokoje.  

Online a virtuální bohoslužby

Většina církví nabízí virtuální bohoslužby, které můžete sledovat prostřednictvím internetu nebo televize.

Přípravy virtuální bohoslužby se může zúčastnit tolik osob, kolik je nezbytně nutné osob. Nesmí docházet k hromadnému zpěvu. 

Dovolena je také individuální duchovní služba, tedy bohoslužby, obřady a duchovní doprovázení, kterých se kromě duchovního účastní jedna rodina, která sdílí společnou domácnost. Rovněž však jen v rámci jednoho okresu. 

Návštěvy svatostánků

Individuální návštěvy kostelů za účelem osobní modlitby a individuální duchovní služby jsou možné pouze v rámci okresu, ve kterém máte bydliště.

Situace se ale liší kostel od kostelu. Většina farností má zřízené webové stránky, kde se dozvíte, za jakých podmínek můžete kostel navštívit. 

To samé platí i pro synagogy a muslimské modlitebny.

Dodržujte hygienická opatření (nedotýkejte se obličeje, myjte si ruce). Co se týče zpovědí, většina kostelů je po individuální domluvě provádí, a proto doporučujeme sledovat webové stránky vaší farnosti.

Individuální duchovní péče a služby

Duchovní mohou nadále poskytovat individuální služby - dokonce mají i výjimku ze zákazu nočního vycházení a mohou i překročit hranice okresu (důvod je třeba doložit), pokud jsou povoláni např. k pomazání nemocného.