cloudDuchovní aktivityDuchovní aktivity mohou pomoci lidem v tomto psychicky náročném období. Církve a různé náboženské společnosti se snaží najít způsob, jak bezpečně pokračovat ve své činnosti.

Bohoslužby a náboženská shromáždění

Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, počet přítomných osob je však omezen na 20.  

Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry, s výjimnkou členů jedné domácnosti. Před vstupem do vnitřního prostoru je nutné si vydezinfikovat ruce. 

Během bohoslužby platí obecná povinnost nosit roušku a dodržovat hygienická pravidla. 

Stále platí, že zpívat může v uzavřeném prostoru maximálně 5 osob. 

Dovolena je také individuální duchovní služba, tedy bohoslužby, obřady a duchovní doprovázení, kterých se kromě duchovního účastní jedna rodina, která sdílí společnou domácnost.

Většina církví nabízí virtuální bohoslužby, které můžete sledovat prostřednictvím internetu nebo televize.

Přípravy virtuální bohoslužby se může zúčastnit maximálně 20 osob. Zpívat může maximálně 5.

Návštěvy svatostánků

Individuální návštěvy kostelů za účelem osobní modlitby a individuální duchovní služby jsou povoleny, ale situace se liší kostel od kostela. Většina farností má zřízené webové stránky, kde se dozvíte, za jakých podmínek můžete kostel navštívit.

To samé platí i pro synagogy a muslimské modlitebny. V prostoru svatostánku je povinnost nosit roušku – dodržujte hygienická opatření (nedotýkejte se obličeje, myjte si ruce). Co se týče zpovědí, většina kostelů je po individuální domluvě provádí, a proto doporučujeme sledovat webové stránky vaší farnosti.

Individuální duchovní péče a služby

Duchovní mohou nadále poskytovat individuální služby – dokonce mají i výjimku ze zákazu nočního vycházení, pokud jsou povoláni např. k pomazání nemocného.


Související opatření