Přejít k hlavnímu obsahu

Hudební nástroje a zpěvHudební nástroje

Doma hra na hudební nástroje nijak omezena není. Doporučujeme ale hudební nástroje pravidelně dezinfikovat, hlavně pokud je sdílíte s dalšími členy domácnosti (čištění kláves u piana apod.). 

Zpěv

Z hlediska šíření kapének je zpěv velice rizikovou činností. Lze organizovat činnost pěveckých sborů, ale pouze za podmínek maximálního počtu 50 osob ve skupince a dodržení rozestupu mezi osobami alespoň 1,5 metru. Dále je nutné vést evidenci účastníků (jméno, příjmení, kontaktní údaj) a všichni s výjimkou dětí do 6 let musí splňovat pravidlo O-N-T.


Související opatření