Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

music_noteHudební nástroje a zpěvPravidla a doporučení

Hudební nástroj

Doma hra na hudební nástroje nijak omezena není. Doporučujeme ale hudební nástroje pravidelně dezinfikovat, hlavně pokud je sdílíte s dalšími členy domácnosti (čištění kláves u piana apod.). Jinde však hra na hudební nástroje omezena je. Prezenční výuka na hudební nástroj je zakázána, stejně jako produkce živé hudby na svatbách nebo v restauracích.

Zpěv

Z hlediska šíření kapének je zpěv velice rizikovou činností. Z tohoto důvodu je společný zpěv zakázán (výjimku mají pouze divadla, koncerty a umělecká představení, ovšem bez diváků). V kostele může sbor zpívat za podmínky, že zabrání při zpěvu šíření kapének. 


Související opatření


Časté dotazy k tomuto tématu

Chceme s kapelou zkoušet, může náš zpěvák zpívat?