Přejít k hlavnímu obsahu
Od 1. 9. nebudou testy na covid hrazeny pojišťovnou. Hrazeny budou rozočkovaným osobám, dětem a několika dalším výjimkám.

Hudební nástroje a zpěvHudební nástroje

Doma hra na hudební nástroje nijak omezena není. Doporučujeme ale hudební nástroje pravidelně dezinfikovat, hlavně pokud je sdílíte s dalšími členy domácnosti (čištění kláves u piana apod.). 

Zpěv

Z hlediska šíření kapének je zpěv velice rizikovou činností. Lze organizovat činnost pěveckých sborů, ale pouze za podmínek maximálního počtu 30 osob ve skupince a dodržení rozestupu mezi osobami alespoň 2 metry. Dále je nutné vést evidenci účastníků (jméno, příjmení, kontaktní údaj) a všichni s výjimkou dětí do 6 let musí splňovat pravidlo O-N-T.


Související opatření