Přejít k hlavnímu obsahu

Mateřská centra a DDMPravidla a doporučení 

Domovy dětí a mládeže a mateřská centra mohou být otevřeny, neboť jsou povoleny volnočasové aktivity pro děti (do 18 let), za dodržení následujících podmínek:

  • pořadatel vede evidenci jmen účastníků, jejich kontaktních údajů a kdy se aktivity účastnili po dobu 30 dnů, kdyby bylo nezbytné provést epidemiologické šetření (jméno, příjmení, kontakt),
  • absolvování PCR testu v posledních 72 hodinách je uznáváno pouze u osob mladších 18ti let, s kontraindikací proti očkování (zaznamenané v ISIN) nebo u rozočkovaných. (více případě naleznete zde: systém O-N-(T))
  • mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní,
  • mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny, 
  • u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.
  • povinnost testování a evidence se netýká dětí do 6 let.

Pokud nebude splněna jedna z výše uvedených podmínek (očkování, test, prodělání onemocnění), může být přítomno max. 20 osob. Podmínky bezinfekčnosti musí prokazovat osoby starší 12ti let.

Pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu platí, že není potřeba se prokazovat negativním testem na koronavirus ani jinou skutečností v rámci O-N-(T), avšak i pro tyto osoby platí povinnost evidence.

Pořádání lyžařského výchovně výcvikového kurzu

Děti mladší 12 let nepodléhají kontrolám a prokazování O-N-(T) vůbec.

U dětí mladších 18 let, platí zvláštní výjimka z prokazování podmínek O-N-(T), při využívání lanové dráhy a lyžařského vleku, pokud se účastní lyžařského kurzu pořádaného organizátorem, který poskytuje služby v rámci zájmové, výchovné, rekreační, sportovní nebo vzdělávací činnosti a jiné podobné akce (pro děti ve věku 6 až 18 let).

Postačí, v případě, že kurz trvá méně než 8 dní, když účastník (starší 12 let, ale mladší 18 let) nejdéle 72 hod. před zahájením kurzu podstoupí PCR test s negativním výsledkem. Pokud kurz trvá déle než 7 dní, musí tuto skutečnost opětovně prokázat každý pátý až sedmý den kurzu.

Pořadatel bude účastníkům test kontrolovat pomocí aplikace "čTečka" a vydá písemné potvrzení pro účely hromadného nákupu skipasů.