Přejít k hlavnímu obsahu

Sportovní událostiPravidla a doporučení

Profesionální soutěže a události mohou být pořádány za splnění předepsaných podmínek. Hlavní podmínkou je povinné testování hráčů před každou akcí. Mezi další podmínky patří stanovení minimálního potřebného počtu osob v pořadatelském týmu a minimální potřebný počet novinářů na akci. Podmínky budou pro každou konkrétní akci posuzovány individuálně. Povolené osoby budou muset dodržovat obecná hygienická pravidla (roušky, rozestupy).

Profesionálním sportovcům je umožněno sportování (trénink) za účelem přípravy na budoucí akce na vnitřních i venkovních sportovištích v neomezeném počtu. Platí pro ně ale přísná povinnost dodržovat všechny platné hygienické podmínky – rozestupy a dezinfekce rukou. Během samotného sportování nemusí mít sportovci roušku, ale po ukončení tréninku je nutné si v souladu s předpisy roušku opět nasadit.

Profesionálním sportovcem se rozumí osoba, která vykonává sport jako své zaměstnání nebo jako svou podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost.

Pořadatelé hromadné akce, u které předpokládají účast více než 1000 osob (denně), musí oznámit její konání místně příslušné krajské hygienické stanici, a to nejpozději 5 dní před zahájením akce. 

Toto oznámení musí obsahovat datum, dobu a místo konání akce, předpokládaný počet účastníků a telefonický kontakt na pořadatele akce.

Časté dotazy k tomuto tématu

Můžu se jít podívat na fotbalový zápas?