Přejít k hlavnímu obsahu

Tanec, tanečníPravidla a doporučení

V současné době platí omezení pro taneční akce maximálně 1000 osob uvnitř2000 osob venku, a to za splnění alespoň jedné z podmínek O-N-T.

Pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu platí, že už se nemusí dokládat negativní výsledek testu na koronavirus.

V případě nesplnění jedné z výše uvedených podmínek platí i nadále pravidlo střetávání se v maximálním počtu 20 osob na jednom místě.

Pořadatelé hromadné akce, u které předpokládají účast více než 1000 osob (denně), musí oznámit její konání místně příslušné krajské hygienické stanici, a to nejpozději 5 dní před zahájením akce. 

Toto oznámení musí obsahovat datum, dobu a místo konání akce, předpokládaný počet účastníků a telefonický kontakt na pořadatele akce.