Přejít k hlavnímu obsahu

Cestování do/z Velké Británie a Severního Irska od 20. 12. 2020POKYNY PRO CESTUJÍCÍ:

Pokud jste od 20. prosince 2020 od 15:30 hod. pobývali na území Velké Británie a Severního Irska déle, než 12 hodin (ne tedy jen tranzitovali) za posledních 14 dní, máte na území ČR zakázán volný pohyb. A to buď po dobu 10 dní (musíte tedy být 10 dní v karanténě), nebo do předložení negativního výsledku PCR testu na koronavirus. PCR test musí proběhnout nejdříve pátý až sedmý den po návratu na území ČR a jeho výsledek je třeba nahlásit příslušné krajské hygienické stanici.  

V případě, že by byl výsledek PCR testu pozitivní, odeberte se do karantény a čeká vás kolečko trasování, informovaní praktického lékaře, zaměstnavatele apod. V případě zdravotních potížích se o léčbě informujte u svého praktického lékaře. Více o tomto procesu se dozvíte v sekci Onemocnění a obecně o opatřeních

POKYNY PRO DOPRAVCE:

Všichni mezinárodní dopravci nesmí umožnit cestu cestujícím, kteří mají povinnost vyplnit Příjezdový formulář, pokud cestují nepředloží doklad potvrzující jeho vyplnění. Také nemohou umožnit cestu nikomu, kdo k potvrzujícímu dokladu nepředloží i potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu, který byl proveden na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska nejpozději 72 hodin před započetím cesty.

ÚČEL TĚCHTO OPATŘENÍ: 

Toto opatření má za cíl zvýšit bezpečnost občanů. Jde o mimořádné opatření z důvodu výskytu nové vysoce nakažlivé mutace koronaviru, která se v UK objevila. Je třeba neprodleně reagovat a zabránit jeho šíření, kvůli ochraně osob na území ČR. Z genetických analýz se ukázalo, že nová varianta viru SARSCoV-2 je definovaná vícero mutacemi hrotových proteinů (delece 69-70, delece 144-145, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, D1118H). Dosavadní analýzy ukazují, že tato varianta viru způsobuje významně vyšší přenos onemocnění než dosud známé varianty a odhaduje se, že má potenciál zvýšit reprodukční číslo R o 0,4 nebo více s odhadovanou zvýšenou přenositelností až o 70 % (viz Threat Assessment Brief vydaný dne 20. prosince 2020 Evropským střediskem pro kontrolu a prevenci nemocí).

V době domácí karantény, prosím, buďte nanejvýš ohleduplní. Opouštět ji smíte, pokud si potřebujete obstarat základní potřeby (jídlo, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb apod.). Vyhněte se však časům, kdy jsou obchody, úřady atd. plné lidí a striktně dodržujte 3R (ruce-roušky-rozestupy).