Přejít k hlavnímu obsahu

Informace pro cestující z ČínyObdobně jako další evropské státy i Česká republika zavádí opatření pro cestující z Číny. Opatření se netýká českých občanů ani občanů EU (s pobytem v ČR), ale jsou zaměřena např. na turisty.

Od 16. 1. 2023 se musí negativním výsledkem testu na koronavirus při vstupu do ČR prokázat osoby, které se na území Čínské lidové republiky zdržovali více než 12 hodin v posledních 14 dnech.

Náležitosti testu:

 • RT-PCR, nebo RAT test (antigenní test),
 • test nesmí být starší než 48 hodin (počítá se od provedení testu),
 • testovaná osoba musí disponovat písemným či elektronickým potvrzením, které vystavila osoba oprávněná provádět test v zemi, ve které byl proveden.

Povinnost disponovat negativním výsledkem testu nemají:

 • občané ČR a s nimi cestující rodinní příslušníci, kteří mají v ČR povolení k přechodnému či trvalému pobytu,
 • občané EU s přechodným či trvalým pobytem v ČR a s nimi cestující rodinní příslušníci s přechodným či trvalým pobytem v ČR,
 • děti do dovršení 12 let,
 • pracovníci mezinárodní přepravy, pokud tuto skutečnost mohou doložit,
 • diplomaté (konkrétní výčet najdete v Ochranném opatření (I. 3. b),
 • příslušníci Vězeňské služby nebo policisté vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel.

Tyto osoby jsou tedy mezi výjimkami.

Způsob kontroly:

 • negativním výsledkem testu se budou cestující prokazovat dopravci, ti osobě, která tak neučiní neumožní cestu do ČR,
 • rovněž ho dotčená osoba musí na vyžádání předložit při hraniční nebo pobytové kontrole,
 • pokud má osoba výjimku z této povinnosti, musí ji při hraniční či pobytové kontrole doložit.

Související opatření