Přejít k hlavnímu obsahu
Od 1. 9. nebudou testy na covid hrazeny pojišťovnou. Hrazeny budou rozočkovaným osobám, dětem a několika dalším výjimkám.

LetištěPřed odletem

Na Mapě cestovatele si nejdříve zjistěte, jaká pravidla pro vás platí před vstupem do zahraniční země (např. PCR test, karanténa apod.). Zkontrolujte si, jaká na letišti platí aktuální hygienická opatření (Letiště Václava Havla).

Na mezinárodních letištích v ČR platí povinnost nosit respirátor třídy FFP2 (KN 95) bez výdechového ventilu či obdobný ochranný prostředek nosu a úst s filtračním účinkem alespoň 94%. Děti od 3 do 15 let mají výjimku a mohou nosit jen jednu zdravotnickou rouškudoporučujeme však i pro ně použití nejlépe respirátoru.

Výjimku z nošení roušky mají děti do 2 let (včetně) a osoby s poruchou intelektu a závažnými duševními poruchami, pokud z důvodu tohoto stavu roušku nosit nemohou.

Návrat do ČR pro občany ČR

V současnosti platná pravidla vstupu do ČR naleznete v ŽS Možnosti a povinnosti cizinců při vstupu do ČR. Pro účel vstupu do ČR platí stejná pravidla jako pro občany ČR pro rodinné příslušníky občanů ČR, kteří disponují povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, pro cizince s povolením k trvalému pobytu na území ČR a pro občany EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území ČR.

Pro cizince

Ostatním cizincům (občané třetích zemí, kteří nemají vydané pobytové oprávnění Českou republikou nebo nemají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v jiné zemi EU+ a občané třetích zemí, kteří mají vydané krátkodobé vízum Českou republikou před 11. 5. 2020 a kteří mají vydané krátkodobé nebo dlouhodobé vízum v jiné zemi EU+) je zakázáno přicestovat do ČR z jiných než nezbytných důvodů. Těmito důvody jsou nezbytně nutné obstarávání základních životních potřeb, zajištění péče o děti; nezbytně nutné zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, akutní cesty do zdravotnických zařízení; cesty do zařízení sociálních služeb; cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí a účast na pohřbu. Cesty za účelem turistiky tedy povolené nejsou. Další informace naleznete v aktuálním opatření.

Pokud cestujete z některého z výše uvedených důvodů, postupujte dále podle povinností cizinců při vstupu do ČR.

Pojištění

MZV ČR doporučuje před cestou uzavřít cestovní pojištění obsahující i léčebné výlohy pro případ onemocnění covid-19.

Česká letiště jako tranzitní letiště

Pokud letecký tranzit občana ČR, EU nebo cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v EU nepřesáhne 12 hodin, nemusí vyplňovat elektronický formulář ani se podrobovat testu.

Tranzitní letiště mimo ČR

Cestujete-li do zahraničí a během vašeho letu musíte přesedat, podívejte se na Mapě cestovatele danou tranzitní zemi. Zde by měla být napsaná pravidla pro tranzit. Pokud tato informace není na dané stránce výslovně napsaná, obraťte se na info linku Ministerstva zahraničních věcí: +420 222 264 222 (funguje PO-PÁ od 08:00 - 16:00 hod., ale základní informace o cestování do okolních států jsou na lince dostupné i mimo tuto dobu).


Související opatření

Časté dotazy k tomuto tématu

Jak je to s tranzitními letišti mimo EU (např. Istanbul, Doha, Abú Dhabí etc.) a nutností testování?
Jaká hygienická pravidla platí na Letišti Václava Havla?