Přejít k hlavnímu obsahu

LetištěPřed odletem

Na Mapě cestovatele si nejdříve zjistěte, jaká pravidla pro vás platí před vstupem do zahraniční země (např. PCR test, karanténa apod.). Zkontrolujte si, jaká na letišti platí aktuální hygienická opatření (Letiště Václava Havla).

Na mezinárodních letištích v ČR platí povinnost nosit respirátor třídy FFP2 (KN 95) bez výdechového ventilu či obdobný ochranný prostředek nosu a úst s filtračním účinkem alespoň 94%. Děti od 3 do 15 let mají výjimku a mohou nosit jen jednu zdravotnickou rouškudoporučujeme však i pro ně použití nejlépe respirátoru.

Výjimku z nošení roušky mají děti do 2 let (včetně) a osoby s poruchou intelektu a závažnými duševními poruchami, pokud z důvodu tohoto stavu roušku nosit nemohou.

Návrat do ČR pro občany ČR

V současnosti platná pravidla vstupu do ČR naleznete v ŽS Možnosti a povinnosti cizinců při vstupu do ČR. Pro účel vstupu do ČR platí stejná pravidla jako pro občany ČR pro rodinné příslušníky občanů ČR, kteří disponují povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, pro cizince s povolením k trvalému pobytu na území ČR a pro občany EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území ČR.

Pro cizince

Ostatním cizincům (občané třetích zemí, kteří nemají vydané pobytové oprávnění Českou republikou nebo nemají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v jiné zemi EU+ a občané třetích zemí, kteří mají vydané krátkodobé vízum Českou republikou před 11. 5. 2020 a kteří mají vydané krátkodobé nebo dlouhodobé vízum v jiné zemi EU+) je zakázáno přicestovat do ČR z jiných než nezbytných důvodů. Z tohoto zákazu existují výjimky, které naleznete v ŽS Turistika v ČR.

Pokud cestujete z některého z výše uvedených důvodů, postupujte dále podle povinností cizinců při vstupu do ČR.

Povinnosti provozovatelů letišť

Provozovatelé veřejných mezinárodních letišť v České republice mají povinnost zajistit namátkové kontroly cestujících přilétajících do České republiky (týká se to jak letů ze zemí schengenského prostoru, tak z ostatních zemí). Kontrolovat se bude splnění povinností vstupu do ČR, které jsou popsány v ŽS Možnosti a povinnosti cizinců při vstupu do ČR, to znamená doklady, které jsou ke vstupu nutné (například vyplněný příjezdový formulář, certifikát o očkování, doklad o negativním testu na SARS-CoV-2 nebo certifikát o prodělaném onemocnění covid-19). Kontroly mohou probíhat v součinnosti s Policií České republiky nebo Celní správou. Ti mají pro kontrolu přístup do API rozhraní ISIN.

Osoby vstupující do ČR mají povinnost nutné doklady předložit.

Pojištění

MZV ČR doporučuje před cestou uzavřít cestovní pojištění obsahující i léčebné výlohy pro případ onemocnění covid-19.

Česká letiště jako tranzitní letiště

Pokud přes ČR tranzitujete letadlem a tranzit nepřesáhne 12 hodin, vztahuje se na vás povinnost vyplnit příjezdový formulář a pokud se na vás podle barvy země, ze které přijíždíte vztahuje povinnost testu, musíte před vstupem do ČR disponovat negativním výsledkem RT-PCR nebo antigenního testu. Pokud cestujete ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy, můžete vstoupit jen z nezbytných důvodů popsaných v ŽS Turistika v ČR.

Tranzitní letiště mimo ČR

Cestujete-li do zahraničí a během vašeho letu musíte přesedat, podívejte se na Mapě cestovatele danou tranzitní zemi. Zde by měla být napsaná pravidla pro tranzit. Pokud tato informace není na dané stránce výslovně napsaná, obraťte se na info linku Ministerstva zahraničních věcí: +420 222 264 222 (funguje PO-PÁ od 08:00 - 16:00 hod., ale základní informace o cestování do okolních států jsou na lince dostupné i mimo tuto dobu).

Časté dotazy k tomuto tématu

Jak je to s tranzitními letišti mimo EU (např. Istanbul, Doha, Abú Dhabí etc.) a nutností testování?
Jaká hygienická pravidla platí na Letišti Václava Havla?