Přejít k hlavnímu obsahu

Mapa cestovatele (podmínky vstupu do země/ povinnosti po návratu do ČR)Doporučení

Plánujete vycestovat do zahraničí a nevíte, jaké podmínky spojené s opatřeními proti koronaviru pro Vás platí a jaké máte povinnosti po návratu do ČR? Podívejte se na stránky Ministerstva zahraničních do tzv. Mapy cestovatele.

Zde si vyhledáte zemi, do které plánujete vycestovat, a uvidíte, zdali musíte před odjezdem absolvovat test či po příjezdu do země jít do povinné karantény atd. Na této mapě jsou také informace o povinnostech, které vyplývají z návratu z dané země. Jedná se např. o povinnost absolvování testu, vyplněné příjezdového formuláře apod.

MZV ČR doporučuje před cestou uzavřít cestovní pojištění obsahující i léčebné výlohy pro případ onemocnění covid-19.

Pokud máte dotaz k cestování do zahraničí v době pandemie, obraťte se na info linku Ministerstva zahraničních věcí: +420 222 264 222 (funguje PO-PÁ od 08:00 - 16:00 hod., ale základní informace o cestování do okolních států jsou na lince dostupné i mimo tuto dobu).

Pravidla pro vstup do ČR

Podmínky vstupu z cizích zemí do ČR naleznete v ŽS Možnosti a povinnosti cizinců při vstupu do ČR.

Pro všechny občany ČR, jejich rodinné příslušníky a cizince s bydlištěm v ČR platí, že pokud jste byli méně než 14 dní před cestou do ČR pozitivně testováni na přítomnost SARS-CoV-2, můžete do ČR přicestovat, ale pokud je to možné, přicestujte a na území ČR se pohybujte výhradně individuální dopravou. Pokud musíte použít dopravu veřejnou, máte povinnost o tom informovat dopravce. V každém případě máte po příjezdu povinnost informovat zdravotnické pracovníky, kteří provádějí testy na SARS-CoV-2 a místně příslušnou krajskou hygienickou stanici. Zároveň se ihned po příjezdu odeberte do izolace, ve které musíte setrvat nejméně 3 dny od odeznění příznaků, minimálně však 14 dní.

Zaměstnanci, kteří strávili více než 12 hodiny (v případě sousedních zemí je to 24 hodin) v cizí zemi, mají povinnost před vstupem na pracoviště svému zaměstnavateli prokázat podstoupení testu nebo prokázat, že se na ně vztahuje výjimka. Zaměstnavatel je do té doby nesmí vpustit na pracoviště. To neplatí pro osoby, které v posledních 180 dnech prodělali nemoc covid-19 a ty, které jsou naočkovány a od kompletní vakcinace uběhlo alespoň 14 dnů (podrobnosti o prokazování těchto výjimek naleznete v ŽS Možnosti a povinnosti cizinců při vstupu do ČR). Pokud cestujete ze zemí s nízkým nebo středním rizikem nákazy a test můžete podstoupit a podstoupíte až po příjezdu do ČR, můžete do doby výsledku testu na pracoviště, ale musíte po celou dobu nosit výhradně respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95). Jaké z tohoto opatření vyplývají pracovněprávní důsledky pro zaměstnavatele a zaměstnance naleznete v tiskové zprávě MPSV. Zaměstnanec má také povinnost informovat svého zaměstnavatele, pokud jede na více než 12 hodin (pokud jde o zemi sousední, tak 24 hodin) do země s nízkým, středním, vysokým nebo velmi vysokým.

Pro občany ČR a cizinci s pobytovým oprávněním vydaným Českou republikou a občany EU+ a cizince s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích EU+ najdete podrobné podmínky ve schématu Ministerstva vnitra. Těmto lidem je od 12.7.2021 umožněno získat certifikát EU COVID, pokud byly naočkování ve třetí zemi vakcínou, kterou schválila Evropská léková agentura. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě MZCR.

Pro občany třetích zemí, kteří nemají vydané pobytové oprávnění Českou republikou nebo nemají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v jiné zemi EU+
a občany třetích zemí, kteří mají vydané krátkodobé vízum Českou republikou před 11. 5. 2020 a kteří mají vydané krátkodobé nebo dlouhodobé vízum v jiné zemi EU+ platí toto schéma. 

Přesné podmínky pro vstup na území ČR včetně výjimek naleznete přehledně na stránkách Ministerstva vnitra ČR, které jsou dostupné i v angličtině.

Nejpodrobnější informace o cestování z a do jednotlivých zemí najdete na webu Ministerstva zahraničních věcí v Rozcestníku COVID 19


Mohlo by vás ještě zajímat

  • Při cestování je důležitý cestovní doklad! Nepotřebujete ho vyměnit? Podívejte se do návodu Gov.cz, jak si nechat cestovní pas vyměnit již za 5 dnů. 
  • Blíží se volby a vy budete na dovolené v zahraničí. Zjistěte, jak volit ze zahraničí, ať tuto událost nezmeškáte.

Časté dotazy k tomuto tématu

Musím mít test, když chci jet na nákupy do Rakouska?
Budeme moci v zimě odjet na dovolenou do Alp?
Do kterých zemí můžeme z ČR aktuálně vycestovat bez testu či karantény?
Platí pravidla cestování i pro klienty cestovních kanceláří?