Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

directions_carPendleřiPendleři pracující za hranicemi ČR

Pokud patříte mezi pendlery, doporučuje se průběžně kontrolovat webové stránky zastupitelského úřadu země (Ministerstvo zahraničních věcí ČR), ve které pracujete. Podmínky se dynamicky mění.

Pokud na stránce odpověď nenajdete, zavolejte na Informační centrum pro cesty do zahraničí Ministerstva zahraničních věcí ČR: +420 224 183 200 (linka funguje PO-PÁ of 8:00-16:00).

Pro Německo nyní platí tyto režimy:

Od 25. 9. 2020 osoby přijíždějící do SRN, které v posledních 14 dnech pobývaly na území ČR obecně musí do karantény. Výjimky stanovuje každá spolková země zvlášť ve vlastních nařízeních.

Sasko

Dle vyhlášky účinné od 2. 11. do 30. 11. 2020 musí osoby přijíždějící do Saska ze zahraničí, kteří se v předchozích 10 dnech zdržovali v rizikové oblasti, musí neprodleně po svém přicestování zůstat na dobu 10 dnů ve svém bytě. Domácí karanténa může být ukončena negativním testem na koronavirus, který lze provést nejdříve 5 dnů po příjezdu.

Pendleři jsou z karantény vyjmuti. 

Malý pohraniční styk (např. za účelem nákupů nebo tankování) je možný až na 24 hodin v obou směrech bez karantény.

Bavorsko

Bavorský Správní soud zrušil s okamžitou platností nařízení bavorské vlády o povinnosti testování pro pendlery. Více informací naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Pro Rakousko nyní platí tento režim:

Od pátku 15. ledna 2021 bude před vstupem do Rakouska vyžadována povinná elektronická registrace (Pre-Travel-Clearance – PTC). Registraci nemusí vyplňovat osoby, které při příjezdu nepodléhají testu/karanténě.

Pozor, při cestách za nezbytným lékařským výkonem do/z Rakouska, které rovněž nepodléhají testu/karanténě, se nicméně registrace vyplnit musí. Po zadání všech potřebných údajů vám bude zasláno automaticky generované potvrzení na uvedenou e-mailovou adresu, které předložíte (vytištěné či v telefonu) případné kontrole. Pokud nemáte možnost vyplnit formulář elektronicky, můžete tak učinit i ručně. Upozorňujeme, že za neposkytnutí údajů hrozí osobám pokuta až do výše 1450 EUR.

Návod, jak registraci vyplnit a více informací o registraci najdete na webu MZV.

Předchozí podmínky pro příjezd do Rakouska a zejména povinnost 10denní karantény NADÁLE PLATÍ.

Pendleři - pravidelné dojíždění za prací z ČR do Rakouska a z Rakouska do ČR je možné s potvrzením od zaměstnavatele (ne v případě osobních pečovatelek).

Pro Slovensko nyní platí tyto režimy:

Podrobnosti naleznete v okruhu Zahraničí > Slovensko

Čeští pendleři směřující domů:

Na Čechy, kteří pendlují za prací do sousedních států, se při návratu zpět domů nevztahuje povinnost vyplnit příjezdový formulář a předkládat výsledek PCR testu.

Pendleři směřující do ČR:

Pro pendlery, kteří dojíždí alespoň jednou týdně za zaměstnáním do ČR, v současné době platí, že nemusejí vyplňovat příjezdový formulář a předkládat PCR test. Měli by však průběžně kontrolovat stránky Ministerstva vnitra ČR.