Přejít k hlavnímu obsahu

PendleřiPendleři pracující za hranicemi ČR

Pokud patříte mezi pendlery, doporučuje se průběžně kontrolovat webové stránky zastupitelského úřadu země (Ministerstvo zahraničních věcí ČR), ve které pracujete. Podmínky se dynamicky mění.

Pokud na stránce odpověď nenajdete, zavolejte na Informační centrum pro cesty do zahraničí Ministerstva zahraničních věcí ČR: +420 222 264 222 (funguje PO-PÁ od 08:00 - 16:00 hod., ale základní informace o cestování do okolních států jsou na lince dostupné i mimo tuto dobu).

V případě, že jste jako pendler ztratili zaměstnání, projděte si Průvodce žádostí o podporu v nezaměstnanosti pro pendlery, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Pro Německo nyní platí tyto režimy:

Od 14.11. 2021 je Česká republika zařazena na seznam vysoce rizikových zemí. Při cestě z ČR je nutné se zaregistrovat a disponovat potvrzením o bezinfekčnosti tj. potvrzení o testu, očkování nebo prodělané nemoci covid-19.

Pendleři mají z povinnosti elektronické registrace výjimku. Výjimku mají také z povinnosti disponovat potvrzením o bezinfekčnosti, pokud ale nemají potvrzení o dokončeném očkování (minimálně 14 dní od poslední dávky) nebo prodělané nemoci (doklad v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce, musí se opírat o PCR test, který byl proveden před min. 28 dny a max. před 6 měsíci), musí se nechat 2x za týden testovat na přítomnost SARS-CoV-2.

Výjimka platí pouze pokud pendler nemá typické příznaky onemocnění covid-19.

Pokud pendler v posledních 10 dnech před vstupem do Německa pobýval v oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru (např. v rámci dovolené), je vstup bez 14denní karantény možný jen v případě, že činnost pendlera je nezbytně nutná pro zachování provozních procesů.

Pokud cestujete vlakem do / z Německa, musíte disponovat dokumenty, kterými prokážete tzv. "OTN" (v Německu "3G"), tj. že jste očkováni proti covid-19, z nemoci se vyléčili (max. před 180 dny) nebo jste absolvovali test na covid-19 s negativním výsledkem (antigenní nebo PCR test, který nesmí být starší než 24 hodin). Platný doklad musí být na požádání předložen ve vlaku při kontrole jízdenek. Toto nařízení platí pro všechny cesty v Německu včetně přijíždějících a odjíždějících cestujících, jakmile vstoupí do / odjíždějí z Německa, s výjimkou dětí do 7 let a žáků.

Kromě Saska  a Bavorska, o kterých naleznete informace níže, naleznete pravidla všech spolkových zemí na stránkách spolkové vlády (němčina, angličtina, francouzština). Další informace o vstupu do Německa naleznete na stránkách Velvyslanectví České republiky v Berlíně a informace přímo pro pendlery na stránkách Velvyslanectví SRN v Praze

Sasko

Pendleři mají výjimku z povinnosti elektronické registrace i karantény. Pokud nemají certifikát o dokončeném očkování nebo o prodělané nemoci covid-19 (viz. výše), musejí se 2x za týden otestovat na přítomnost SARS-CoV-2.

Více informací naleznete na stránkách Generálního konzulátu České republiky v Drážďanech

Bavorsko

Pendleři mají výjimku z povinnosti elektronické registrace i karantény. Pokud nemají certifikát o dokončeném očkování nebo o prodělané nemoci covid-19 (viz. výše), musejí se 2x za týden otestovat na přítomnost SARS-CoV-2.Další informace naleznete na stránkách Generálního konzulátu České republiky v Mnichově

Pro Rakousko nyní platí tento režim:

Od 22.11.2021 platí v Rakousku celostátní lockdown. Pendleři se nadále pro příjezd do země mohou prokazovat všemi níže uvedenými způsoby, ale v zemi se musí řídit pravidly lockdownu.

Pendleři mají povinnost předkládat jeden z následujících dokumentů: 

1. doklad o očkování (v anglickém nebo německém jazyce s příslušnými údaji o cestující osobě a provedeném úkonu), lékařské potvrzení na následujícím formuláři (německyanglicky) nebo certifikát s QR kódem (digitální zelený pas) potvrzující, že tyto osoby jsou:

  • po absolvování druhé dávky vakcíny u dvoudávkového očkování (doba platnosti vakcinace: 270 dnů od kompletního očkování),
  • nejméně 21 dnů po vakcinaci očkovací látkou, která je jednodávková (doba platnosti: 270 dnů od podání jednodávkové vakcíny); minimální interval pro platnost přeočkování po jednodávkové vakcíně, jíž nepředcházelo překonané onemocnění je 14 dní,
  • kdykoliv po očkování (i po 1. dávce) za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test nebo před očkováním byla prokázána přítomnosti neutralizačních protilátek (doba platnosti očkování: 270 dnů od vakcinace),
  • očkování třetí dávkou se uznává po dobu následujících 270 dnů v případě, že následuje nejméně 120 dní po dokončení předchozí vakcinace.

Vyžaduje se vakcína s registrací EMA nebo s absolvovaným evaluačním procesem WHO, aktuálně od producentů Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Serum Institute of India nebo Sinopharm a Sinovac-CoronaVac.

2. certifikát o prodělání nemoci v posledních 180 dnech (v německém či anglickém jazyce) nebo lékařské potvrzení (německy, anglicky).

3. lékařské osvědčení o absolvování PCR nebo v případě pendlerů i antigenního testu (nesmí se jednat o samotest) s negativním výsledkem, platnost PCR testu je 72 a antigenního 24 hodin (formulář lékařského osvědčení k dispozici v němčiněangličtině. Tento formulář lze nahradit výsledkem testu v angličtině nebo němčině, pokud obsahuje tyto údaje:  jméno, příjmení, datum narození, datum a čas odběru, jeho výsledek (pozitivní/negativní), podpis osoby, která test provedla, a razítko instituce, která test provedla, nebo QR kód.).

Při disponování jedním z těchto dokladů, odpadá pro pendlery povinnost elektronické registrace před vstupem do Rakouska z ČR, resp. z nízkorizikových zemí.

Pokud pendleři nebudou mít při příjezdu k dispozici jeden z výše uvedených dokumentů, je možné nahradit je testem v Rakousku do 24 hodin od překročení hranic. K tomu je možné využít bezplatné rakouské testovací stanice (v tomto případě musíte doložit sídlo zaměstnavatele v Rakousku). Vhodné testovací místo můžete nalézt v ČR, v Dolním nebo Horním Rakousku. V tomto případě se ale vyžaduje elektronická registrace.

Návod, jak registraci vyplnit a více informací o registraci najdete na webu MZV.

Další informace naleznete na stránkách Velvyslanectví České republiky ve Vídni.

Pro Slovensko nyní platí tyto režimy:

Přeshraniční pracovníci, kteří mohou svůj pracovněprávní vztah dokázat, musejí kromě registrace disponovat negativním PCR testem, který není starší než 7 dnů. Přeshraničním pracovníkům stačí se registrovat jednou za měsíc. Pro přístup na pracoviště na Slovensku je nicméně platnost testů v některých okresech omezena přísněji. Jaká pravidla platí pro váš okres zjistíte pomocí COVID Automatu.

Pendlujícím studentům stačí mít kromě registrace negativní antigenní nebo PCR test, ne starší 7 dnů. 

Sportovci a umělci musejí kromě registrace disponovat negativním PCR testem, který není starší než 72 hodin. 

Další podrobnosti naleznete na webu Velvyslanectví České republiky v Bratislavě a v okruhu Zahraničí > Slovensko

Polsko

U Polska se podmínky mohou lišit i dle druhu profese, aktuální informace najdete na webu Ministerstva zahraničí

Čeští pendleři směřující domů:

Na Čechy, kteří pendlují za prací do sousedních států, se při návratu zpět domů nevztahuje povinnost vyplnit příjezdový formulář a předkládat výsledek PCR testu.

Pendleři směřující do ČR:

Pro pendlery, kteří dojíždí alespoň jednou týdně za zaměstnáním do ČR, v současné době platí, že nemusejí vyplňovat Příjezdový formulář a předkládat PCR test. Měli by však průběžně kontrolovat stránky Ministerstva vnitra ČR.