Přejít k hlavnímu obsahu

SlovenskoPravidla a doporučení

Na Slovensku platí nouzový stav.

V dálkové hromadné dopravě se zavedl režim OTP, tj. cestovat vlakem či dálkovým autobusem mohou pouze osoby očkované / s negativním testem / po prodělání onemocnění COVID-19.  Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Velvyslanectví ČR v Bratislavě.

Při cestě z ČR na Slovensko je nutné se zaregistrovat (plně očkovaným osobám se stačí registrovat jednou za 6 měsíců) a prokázat očkování. To lze prokázat digitálním certifikátem EU COVID nebo národním certifikátem s QR kódem. Neočkované osoby musí až na výjimky do karantény. Ta může být ukončena po 10 dnech bez testu, nebo po obdržení negativního výsledku PCR testu nejdříve 5. den karantény. Děti mladší 12 let + 2 měsíce se nemusejí registrovat a v dalších krocích se řídí režimem rodičů a děti nad 12 let + 2 měsíce postupují stejně jako dospělé osoby.

Úplnou výjimku z těchto opatření mají například řidiči mezinárodní dopravy a občané EU, kteří přes Slovensko tranzitují (do 8 hodin). Tranzitovat lze pouze po určených trasách.

Výjimku mají také přeshraniční pracovníci a studenti. Musejí se pouze zaregistrovat a předložit negativní PCR test (studenti mohou také antigenní test), který není starší než 7 dnů (tj. test podstoupený již v ČR).

Pro cesty na pohřeb stačí kromě registrace negativní PCR test ne starší 72 hodin (tj. test podstoupený již v ČR).

Další informace naleznete v ŽS Slovensko a na stránkách Velvyslanectví České republiky v Bratislavě.

Doporučujeme se před cestou na Slovensko seznámit s informacemi o aktuálně platných opatřeních na území Slovenské republiky, která  jsou přehledně  zveřejněna na webových stránkách  Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky a rovněž na stránkách Karanténne opatrenia a cestovanie.

Návrat ze Slovenska

Slovensko je na seznamu zemí s velmi vysokým rizikem nákazy, proto pro cesty ze Slovenska platí následující:

1. Před vstupem do ČR vyplnit Příjezdový formulář.

2.  V případě cesty do ČR občanů a rezidentů ČR veřejnou dopravou (např. letadlem, vlakem, autobusem) musí podstoupit antigenní test (provedený max. 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR). Potvrzení o testu může být v papírové i elektronické podobě a využít můžete tento formulář potvrzení o výsledku PCR testu. Je možné podstoupení testu prokazovat také digitálním certifikátem EU COVID.

3. Při cestě individuální dopravou nemusí občané a rezidenti ČR podstupovat test před cestou vůbec.

4. Všichni ostatní, kteří nejsou občany nebo rezidenty ČR musejí nejvýše 72 hodin před cestou podstoupit RT-PCR test. Je možné podstoupení testu prokazovat také digitálním certifikátem EU COVID.

5. Pro všechny platí povinnost se nejdříve 5. a nejpozději 7. den od příjezdu do ČR podrobit RT-PCR testu. Do obdržení negativního výsledku je nutné nosit všude mimo domov respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95).

Více informací včetně výjimek naleznete v ŽS Možnosti a povinnosti cizinců při vstupu do ČR.