Přejít k hlavnímu obsahu

Pandemická pohotovost skončila o půlnoci z 4. na 5. května 2022.

Hygienická prevence na pracovištiPravidla a doporučení

Pracoviště patří k velmi častým místům nákazy, neboť zde dochází k velké koncentraci lidí z různých prostředí na dlouhou dobu, a proto je zde potřeba dodržovat zvýšená hygienická opatření.

Dodržujte rozestup od ostatních lidí a pravidelně si myjte či dezinfikujte ruce. Na pracovišti již neplatí povinnost mít nasazený respirátor nebo roušku.

Vnitřní prostory pracoviště také pravidelně větrejte.

Je nutné provádět dezinfekci často užívaných ploch, zejména jde o kliky, zábradlí, nákupní vozíky, výtahy, stoly apod.