Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

workHygienická prevence na pracovištiPravidla a doporučení

Pracoviště patří k velmi častým místům nákazy, neboť zde dochází k velké koncentraci lidí z různých prostředí na dlouhou dobu, a proto je zde potřeba dodržovat zvýšená hygienická opatření.

Dodržujte 2m rozestup od ostatních lidí a pravidelně si myjte či dezinfikujte ruce. Na pracovišti také platí povinnost mít roušku. Podrobnosti o povinnosti nosit roušku na pracovišti najdete v okruhu Roušky na pracovišti.

Vnitřní prostory pracoviště také pravidelně větrejte.

Zaměstnavatel je povinen zajistit dezinfekční prostředky a umístit je u často dotýkaných předmětů. Také je nutné provádět častou dezinfekci těchto ploch, zejména jde o kliky, zábradlí, nákupní vozíky, výtahy, stoly apod.

V obchodech s potravinami je provozovatel povinen poskytovat bezplatně zákazníkům jednorázové rukavice nebo podobné prostředky na ruce (např. mikrotenový sáček). Dostatek ochranných prostředků musí zajistit i pro své zaměstnance.