Přejít k hlavnímu obsahu

Náhrada mzdy (Izolačka)Tato Životní situace je archivována. Text níže nemusí být aktuální.

Pravidla a doporučení

Problematika náhrady mzdy je upravena v zákoníku práce.

Nejdůležitějšími okruhy týkající se náhrady mzdy nebo platu jsou:

Karanténa nebo izolace nařízená zaměstnanci

Zaměstnancům, jimž byla nařízena karanténa či izolace, přísluší v době prvních 14 dní náhrada mzdy nebo platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku. Od 15. kalendářního dne mu přísluší dávka nemocenské vyplácená OSSZ.

Izolačka

Nárok na mimořádný příspěvek - Izolačku, skončil 28.2.2022.

Další informace naleznete na webu MPSV.

Dočasná pracovní neschopnost

Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, přísluší od zaměstnavatele v době prvních 14 dní náhrada mzdy nebo platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku. Od 15. kalendářního dne mu přísluší dávka nemocenské vyplácená OSSZ.

Nucené uzavření provozovny v souvislosti s vydanými opatřeními veřejných orgánů

Tato situace dopadá typicky na případy, kdy zaměstnavatel musí dle vyhlášených opatření omezit nebo uzavřít provoz. V takovém případě je zaměstnavatel povinen zaměstnancům vyplácet náhradu mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku. 

Absence podstatné části zaměstnanců na pracovišti

Pokud v důsledku opatření související s epidemií koronaviru chybí v zaměstnání podstatná část zaměstnanců zaměstnavatele (př. zaměstnanci ze zahraničí se nemůžou dostat do práce) a zaměstnavatel v důsledku toho nemůže přidělovat práci, náleží zaměstnancům náhrada mzdy nebo platu ve výši 100 % jejich průměrného výdělku. 

Prostoje

O prostoje se jedná, když zaměstnavatel nemůže přidělovat práci zaměstnancům pro přechodnou závadu nebo jinými provozními příčinami, které nezavinil. Typicky to může být omezení dodávek surovin z důvodu krize. V takovém případě náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku.

Částečná nezaměstnanost

Pokud zaměstnavatel nemůže přidělovat práci z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách v důsledku covid-19, náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku. Pokud bylo ve vnitřním předpisu nebo s odborovou organizací dohodnuto jinak, může být náhrada mzdy nebo platu ve výši minimálně 60 % průměrného výdělku.

 

Časté dotazy k tomuto tématu

Pokud je má firma uzavřená kvůli mimořádným opatřením, kolik dostanu?
Kdy mám právo na pracovní volno a ošetřovné?
Když zaměstnavatel nemá práci, protože nejsou zakázky, kolik dostanu?