Přejít k hlavnímu obsahu

Náhrada mzdy (Izolačka)Pravidla a doporučení

Problematika náhrady mzdy je upravena v zákoníku práce.

Nejdůležitějšími okruhy týkající se náhrady mzdy nebo platu jsou:

Karanténa nařízená zaměstnanci a tzv. Izolačka

Zaměstnancům, jimž byla nařízena karanténa či izolace, přísluší v době prvních 14 dní náhrada mzdy nebo platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku. Od 15. kalendářního dne mu přísluší dávka nemocenské vyplácená OSSZ.

Izolačka

Izolačka je mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci. Hlavním účelem je co nejvíce zamezit šíření virového onemocnění COVID 19. Zaměstnanci se už v případě karantény nebo onemocnění COVID-19 nemusí obávat podstatného poklesu svých příjmů. 

Aktuálně byl návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě schválen oběma komorami Parlamentu ČR, je podepsán prezidentem ČR Milošem Zemanem a nabyl účinnosti publikováním ve Sbírce zákonů (23. 12. 2021).

MPSV připravilo kalkulačku pro výpočet výše příspěvku (pouze ke stažení).

Dočasná pracovní neschopnost

Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, přísluší od zaměstnavatele v době prvních 14 dní náhrada mzdy nebo platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku. Od 15. kalendářního dne mu přísluší dávka nemocenské vyplácená OSSZ.

Nucené uzavření provozovny v souvislosti s vydanými opatřeními veřejných orgánů

Tato situace dopadá typicky na případy, kdy zaměstnavatel musí dle vyhlášených opatření omezit nebo uzavřít provoz. V takovém případě je zaměstnavatel povinen zaměstnancům vyplácet náhradu mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku. 

Absence podstatné části zaměstnanců na pracovišti

Pokud v důsledku opatření související s epidemií koronaviru chybí v zaměstnání podstatná část zaměstnanců zaměstnavatele (př. zaměstnanci ze zahraničí se nemůžou dostat do práce) a zaměstnavatel v důsledku toho nemůže přidělovat práci, náleží zaměstnancům náhrada mzdy nebo platu ve výši 100 % jejich průměrného výdělku. 

Prostoje

O prostoje se jedná, když zaměstnavatel nemůže přidělovat práci zaměstnancům pro přechodnou závadu nebo jinými provozními příčinami, které nezavinil. Typicky to může být omezení dodávek surovin z důvodu krize. V takovém případě náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku.

Částečná nezaměstnanost

Pokud zaměstnavatel nemůže přidělovat práci z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách v důsledku covid-19, náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku. Pokud bylo ve vnitřním předpisu nebo s odborovou organizací dohodnuto jinak, může být náhrada mzdy nebo platu ve výši minimálně 60 % průměrného výdělku.

 

Časté dotazy k tomuto tématu

Pokud je má firma uzavřená kvůli mimořádným opatřením, kolik dostanu?
Kdy mám právo na pracovní volno a ošetřovné?
Když zaměstnavatel nemá práci, protože nejsou zakázky, kolik dostanu?