Přejít k hlavnímu obsahu

Pracovní skupinové akcePravidla a doporučení

Kongresy a veškeré skupinové akce a vzdělávací akce v prezenční formě jsou omezeny:

 • v prostorech s kapacitou do 3 000 osob musí všichni splňovat libovolnou podmínku z bodu I/16,
 • v prostorech nad 3 000 osob musí být účastníci nad limit 3 000 osob rozděleni na dva stejné díly. 50 % z nich musí být očkována (14 dní po poslední dávce), nebo být v ochranné lhůtě (po době izolace, ale nejdéle 180 dni od prvního pozitivního testu). Dalších 50 % bude muset prokázat svou bezinfekčnost jedním z testů,
 • osoby s příznaky onemocnění covidem, nebo ty, které neprokáží jednu z výše uvedených podmínek nesmí být na akci vpuštění, pořadatel podmínky musí kontaktovat a účastníci jsou povinni podmínky prokázat,
 • vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m.

Navíc musí být splněna jedna z následujících podmínek: 

 • absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,
 • absolvování rychlého antigenního testu (RAT), který provedl zdravotní pracovník, v posledních 72 hodinách,
 • absolvování RAT za online metodou za dozoru zdravotního pracovníka, takový test je platný 24 hod., pokud o něm dohlížející zdravotník vydá doklad,
 • absolvování testu při screeningovém testování ve školách na začátku září, takový test má platnost 72 hod.,
 • mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní,
 • mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny, 
 • u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.

Nadále platí povinnost mít ochranu dýchacích cest s účinností alespoň 94 % (bez výdechového ventilu), jde např. o respirátory FFP2 či nanoroušky.

Pořadatelé hromadné akce, u které předpokládají účast více než 1000 osob (denně), musí oznámit její konání místně příslušné krajské hygienické stanici, a to nejpozději 5 dní před zahájením akce. 

Toto oznámení musí obsahovat datum, dobu a místo konání akce, předpokládaný počet účastníků a telefonický kontakt na pořadatele akce.