Přejít k hlavnímu obsahu
Od 1. 9. nebudou testy na covid hrazeny pojišťovnou. Hrazeny budou rozočkovaným osobám, dětem a několika dalším výjimkám.

Pracovní skupinové akceOd 1. srpna bude maximální přípustný počet přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů 7000 ve venkovních prostorech a 3000 ve vnitřních prostorech, a zároveň nebude moct být překročena kapacita 100 %. 

Pravidla a doporučení

Kongresy a veškeré skupinové akce v prezenční formě jsou omezeny:

  • ve venkovních prostorech max. 5000 osob, v sektorech na stání max. 1 stojící divák na 4 m² plochy určené pro stání, s rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
  • uvnitř nesmí být více než 2000 osob a zároveň to nesmí být více než 75 % celkové kapacity míst k sezení (všichni diváci musí být usazeni),
  • v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2000 osob, lze obsadit nejvýše 50 % kapacity sedících diváků (všichni diváci musí být usazeni), pokud osoby, co nejsou ze společné domácnosti, budou sedět ob prázdné sedadlo od sebe.

Navíc musí být splněna jedna z následujících podmínek: 

  • absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,
  • absolvování POC antigenního testu v posledních 72 hodinách,
  • mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnení covid-19, které není starší jak 180 dní,
  • mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny, 
  • u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.

Nadále platí povinnost mít ochranu dýchacích cest s účinností alespoň 94 % (bez výdechového ventilu), jde např. o respirátory FFP2 či nanoroušky.

Pořadatelé hromadné akce, u které předpokládají účast více než 1000 osob (denně), musí oznámit její konání místně příslušné krajské hygienické stanici, a to nejpozději 5 dní před zahájením akce. 

Toto oznámení musí obsahovat datum, dobu a místo konání akce, předpokládaný počet účastníků a telefonický kontakt na pořadatele akce.