Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

workZávodní stravováníPravidla a doporučení

Závodní stravování představuje výjimku ze zákazu přítomnosti ve stravovacích službách (dále to můžou být třeba jídelny ve vězeních nebo u poskytovatelů zdravotnických a sociálních služeb). Vládní opatření má ale několik pravidel:

  • strávníci jsou usazeni tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru (to neplatí, sedí-li u jednoho stolu),
  • u jednoho stolu můžou sedět nanejvýš 4 lidé (s výjimkou členů domácnosti), jedná-li se o dlouhý stůl, musí být mezi skupinkami rozestup alespoň 2 metry (výjimku opět tvoří členové domácnosti),
  • provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech více zákazníků, než je míst k sezení pro zákazníky. Provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
  • v případě osob, které konzumují potraviny a pokrmy mimo provozovnu stravovacích služeb, ale v její blízkosti (např. výdejové okénko), musí být dodrženy rozestupy mezi osobami alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,
  • z hygienických důvodů se doporučuje přednostně využívat bezhotovostní platební styk,
  • provozovatel dále při vstupu do vnitřních i venkovních prostor musí zajistit možnost dezinfekce rukou,
  • strávníci musí být vyzýváni informačními materiály k dodržení odstupu ve frontách alespoň 2 metry.

Související opatření


Časté dotazy k tomuto tématu

Musím mít v jídelně roušku?