Přejít k hlavnímu obsahu

Závodní stravováníPravidla a doporučení

V současné době je v závodních jídelnách a obdobných zařízeních povoleno stravování a konzumace pokrmů. Musí být ale dodržována přísná hygienická pravidla:

  • strávníci musí sedět (nemůže jich tam tedy být víc, než je míst k sezení) a držet si odstupy alespoň 1,5 metru, s výjimkou těch sedících u jednoho stolu,
  • u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti,
  • jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak, že mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,
  • provozovatel aktivně brání ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
  • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů, madel židlí po každém zákazníkovi a pravidelnou dezinfekci dotykových ploch,
  • umožňuje se provozovat samoobslužný bufet 
  • pokud bude v jídelně hrát živá hudba musí být vzdálenost zákazníků od místa určeného pro vystupující nejméně 2 m,
  • provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu,  
  • provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu, v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího.

Z hygienických důvodů se doporučuje přednostně využívat bezhotovostní platební styk.

Časté dotazy k tomuto tématu

Musím mít v jídelně roušku/respirátor?