Přejít k hlavnímu obsahu

Návštěvy sociálních zařízeníPravidla a doporučení

Návštěvy v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě jsou možné. Návštěva však musí splnit podmínky jedné z následujících možností: 

  • doložit negativní RT-PCR nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 48 hodin,
  • doložit, že v době ne delší než  90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění covid-19,
  • prokázat se certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Během návštěvy je nutné dodržovat veškerá interní režimová opatření daného sociálního zařízení. 

Návštěva musí mít po celou dobu nasazen respirátor třídy FFP2 (KN95) bez výdechového ventilu (s výjimkou dětí do 2 let věku), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.  

Pamatujte, že vstupujete do zařízení, kde je vysoká koncentrace lidí náchylných k horšímu průběhu nemoci covid-19. Chovejte se při návštěvách, prosím, nadmíru ohleduplně.

Vycházka

Klient, který se bude pohybovat v rámci vycházky mimo areál zařízení sociálních služeb, se musí po návratu do zařízení podrobit následujícímu: 

  • bezprostředně po návratu bude umístěn do preventivní karantény

  • do 72 hodin od návratu mu bude proveden antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny

  • pokud oba tyto testu budou negativní, bude karanténa ukončena  

Do preventivní karantény nebudou umístěny ty osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Během vycházky musí klient zařízení sociální služby používat  respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 nebo chirurgickou roušku. 


Související opatření