Přejít k hlavnímu obsahu

Návštěvy sociálních zařízeníPravidla a doporučení

Návštěvy v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě jsou možné. Návštěva však musí splnit jednu z následujících podmínek: 

  • na místě se podrobit POC (tzv. antigennímu) testu s negativním výsledkem,  
  • doložit negativní RT-PCR nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením),
  • doložit, že v době ne delší než  180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění covid-19,
  • aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní, v případě aplikace jednodávkové vakcíny musí od této uběhnout nejméně 14 dní.

Během návštěvy je nutné dodržovat veškerá interní režimová opatření daného sociálního zařízení. 

Návštěva musí mít po celou dobu nasazen respirátor třídy FFP2 (KN95) bez výdechového ventilu (s výjimkou dětí do 2 let věku), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.  

Pamatujte, že vstupujete do zařízení, kde je vysoká koncentrace lidí náchylných k horšímu průběhu nemoci covid-19. Chovejte se při návštěvách, prosím, nadmíru ohleduplně.


Související opatření