Přejít k hlavnímu obsahu
Od 1. 9. nebudou testy na covid hrazeny pojišťovnou. Hrazeny budou rozočkovaným osobám, dětem a několika dalším výjimkám.

PromocePravidla a doporučení

Promoce se mohou konat.

Všichni přítomní musí u vstupu prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

  • doložení negativního RT-PCR testu starého nejvýše 7 dní, 
  • doložení negativního POC (tzv. antigenní) testu starého nejvýše 72 hodin,
  • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
  • doložení, prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Celkový počet přítomných nesmí přesáhnout 7000 osob, pokud se promoce koná venku. Pokud se promoce koná uvnitř může být kapacita zcela naplněna, celkový počet přítomných osob však nesmí přesáhnout 3000 osob. Na promocích konaných v prostorech s kapacitou větší než je 3000 osob, může být zaplněna i zbývající kapacita, to však pouze za podmínky, že všichni přítomní nad limitem 3000 osob budou buď plně očkováni nebo splní podmínku prodělaného onemocnění covid-19. 

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95). 

Konkrétní organizační pokyny vám sdělí univerzita. 

Pokud se promoce nekonají diplomy jsou většinou předávány prostřednictvím studijního oddělení

Stejná pravidla platí i pro imatrikulace a jiné akademické obřady. 

Pro bližší informace o konání promocí, vydávání diplomů a skládání akademických slibů se podívejte na webové stránky fakulty nebo se obraťte na studijní oddělení.

.

 

 

Časté dotazy k tomuto tématu

Kdo rozhoduje o tom, zda bude promoce?
Jak zjistím, zda se promoce koná?
Dostanu diplom, když není promoce?