Přejít k hlavnímu obsahu
Od 27. 7. od 21 hod. do 28. 7. do 02 hod. dojde k plánovanému výpadku systému Reservatic (rezervace na očkování).

SvatbaPravidla a doporučení 

Svatby se mohou konat. Bez dodržení dalších podmínek může  na svatbě přítomno 30 účastníků (uvnitř i venku). Do tohoto limitu se počítají i snoubenci, oddávající a matrikář.

V případě, že všichni přítomní (včetně snoubenců, matrikáře, oddávajícího atp.) doloží:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
  • doložit negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
  • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
  • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Může se svatby konané venku účastnit 1000 osob, uvnitř je pak limit 500 osob. 

Svatební hostinu je možné pořádat v restauraci, pokud se hosté prokáží negativním testem na covid-19 nebo srovnatelným potvrzením. I pro tyto hostiny platí pravidla nejvýše 4 osob u jednoho stolu, s výjimkou členů domácnosti. Během svatebních oslav je v prostorech restaurací možné tančit nebo mít živou hudbu. 

V okruhu blízkých se můžete setkat i např. doma, i zde však platí omezení počtu účastníků, tedy 30 osob bez dalších podmínek a 500 respektive 1000 osob, pokud budou dodržena výše zmíněná pravidla. 

Při oslavě, ať se bude konat v restauraci či doma, prosím dodržujte hygienická pravidla, a to i v případě konzumace občerstvení a přípitku. V restauracích nemusíte mít nasazený respirátor v případě, že konzumujete jídlo či pití a sedíte u stolu. 

V průběhu svatebního obřadu platí pro snoubence a další osoby tomuto obřadu přítomné výjimka z povinnosti mít nasazený respirátor či chirurgickou roušku. Po skončení obřadu je však nutné si je nasadit. Sundat si je lze jen na nezbytně nutnou dobu pro pořízení fotografie.

Časté dotazy k tomuto tématu

Počítají se do limitu počtu účastníků i snoubenci?
Počítá se do limitu počtu účastníků i oddávající a matrikář?
Mohu mít svatbu, pokud jsem v izolaci nebo karanténě?
Mohu mít na svatbě hosty ze zahraničí?
Mohu mít svatební oslavu v restauraci?
Mohu mít na svatbě prarodiče?
Počítá se do limitu počtu osob např. varhaník nebo zpěvák na kůru?
Je možné si v restauraci dojít na toaletu?
Kdo bude kontrolovat dodržení podmínek pro účast 200/500 osob?