Přejít k hlavnímu obsahu

SvatbaOd 25.10. bude platit povinnost mít nasazený respirátor ve všech vnitřních prostorech. Výjimka pro obřad a pořízení fotografií však zůstane nadále v platnosti. 

Od 1.11. se zkrátí platnost RT-PCR testů na 72 hodin a platnost RAT tzv. antigenních testů na 24 hodin. 

Pravidla a doporučení 

Svatby se mohou konat. Bez dodržení dalších podmínek může  na svatbě přítomno 30 účastníků (uvnitř i venku). Do tohoto limitu se počítají i snoubenci, oddávající a matrikář.

V případě, že všichni přítomní (včetně snoubenců, matrikáře, oddávajícího atp.) doloží:

  • negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
  • negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
  • negativní výsledek samotestu absolvovaného na místě, 
  • potvrzení poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce, 
  • prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání obřadu,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Může se svatby konané venku účastnit 2000 osob, uvnitř je pak limit 1000 osob. 

Svatební hostinu je možné pořádat v restauraci, pokud se hosté prokáží negativním testem na covid-19 nebo srovnatelným potvrzením. I pro tyto hostiny platí pravidla nejvýše 6 osob u jednoho stolu, s výjimkou členů domácnosti. Během svatebních oslav je v prostorech restaurací možné tančit nebo mít živou hudbu. 

V okruhu blízkých se můžete setkat i např. doma, i zde však platí omezení počtu účastníků, tedy 30 osob bez dalších podmínek a 1000 respektive 2000 osob, pokud budou dodržena výše zmíněná pravidla. 

Při oslavě, ať se bude konat v restauraci či doma, prosím dodržujte hygienická pravidla, a to i v případě konzumace občerstvení a přípitku. V restauracích nemusíte mít nasazený respirátor v případě, že konzumujete jídlo či pití a sedíte u stolu. 

V průběhu svatebního obřadu platí pro snoubence a další osoby tomuto obřadu přítomné výjimka z povinnosti mít nasazený respirátor či chirurgickou roušku. Po skončení obřadu je však nutné si je nasadit. Sundat si je lze jen na nezbytně nutnou dobu pro pořízení fotografie.

Časté dotazy k tomuto tématu

Počítají se do limitu počtu účastníků i snoubenci?
Počítá se do limitu počtu účastníků i oddávající a matrikář?
Mohu mít svatbu, pokud jsem v izolaci nebo karanténě?
Mohu mít svatební oslavu v restauraci?
Mohu mít na svatbě prarodiče?
Počítá se do limitu počtu osob např. varhaník nebo zpěvák na kůru?
Kdo bude kontrolovat dodržení podmínek pro účast 1000/2000 osob?