Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

pregnant_womanTěhotenství a narození dítětePravidla a doporučení

Pokud se těhotná žena setká s nakaženým, nebo se u ní objeví příznaky nemoci covid-19, platí pro ni obecná pravidla. Informujte o tom ale svého lékaře, ten vám nejlépe poradí, jak postupovat. Bez předchozí telefonické domluvy nechoďte k praktickému lékaři ani ke gynekologovi.

Pro těhotné ženy, které nebyly v kontaktu s nakaženým, nemají příznaky koronaviru, ani nejsou nakažené se nic nemění. Dbejte ale zvýšených hygienických pravidel.

Těhotné ženy nakažené koronavirem mohou standardně rodit v porodnici. Je však nutné o nákaze informovat lékaře a dodržovat zvýšená hygienická pravidla. Zvýšený ohled je na hygienu nutné brát také proto, aby nedošlo k nákaze zdravotníků.

Pokud je těhotná žena v karanténě nebo izolaci a potřebuje do porodnice (na nezbytnou kontrolu nebo rodit), měla by se dopravit vlastním dopravním prostředkem. Můžete také zavolat na linku 112, může např. přijet sanitka, pokud by těhotnou ženu neměl kdo odvézt. O karanténě nebo izolaci informujte zdravotníky předem i při příjezdu do porodnice. Mějte také, prosím, roušku nebo respirátor.

Obecně jsou návštěvy v nemocnici zakázány.

Přítomnost u porodu má ale z tohoto zákazu výjimku, pokud jsou splněny tyto podmínky: jde o rodiče dítěte (typicky manžel nebo partner) nebo osobu žijící s rodičkou ve společné domácnosti (např. sestry rodičky, pokud s ní bydlí). Jiné osoby u porodu být nemohou. Před vstupem bude přítomné osobě změřena teplota (musí být nižší než 37°C), nesmí mít příznaky nemoci covid-19 a po celou dobu musí mít min. chirurgickou roušku (ne látkovou). Porod musí proběhnout v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením a přítomná osoba nesmí přijít do kontaktu s ostatními rodičkami.

Péče o maminku ani miminko se při porodu ani po něm nijak výrazně neliší. Je ale nutné dodržovat zvýšená hygienická opaření. Zdravotnická zařízení čelí v těchto dnech velmi silnému náporu, péče o těhotné ženy i novorozence je však zajištěna. Nemusíte se proto ničeho bát. O všech informacích souvisejících s možnou nákazou koronavirem ale, prosím, vždy předem lékaře informujte, aby bylo možné přijmout preventivní opatření pro ochranu zdravotníků, těhotné ženy, jejího doprovodu i ostatních pacientů v nemocnici. Narození dítěte pak bude událostí nejen radostnou, ale i bezpečnou.


Související opatření