Přejít k hlavnímu obsahu

Uzavření registrovaného partnerstvíOd 25.10. bude platit povinnost mít nasazený respirátor ve všech vnitřních prostorech. Výjimka pro obřad a pořízení fotografií však zůstane nadále v platnosti. 

Od 1.11. se zkracuje platnost RT-PCR testů na 72 hodin a platnost RAT tzv. antigenních testů na 24 hodin. 

 

Pravidla a doporučení

Prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství je možné činit. Maximálně ale může být při tomto prohlášení přítomno 30 účastníků. Do tohoto limitu se počítají i osoby činící prohlášení i matrikář.  

V případě, že všichni přítomní (včetně partnerů, matrikáře, oddávajícího atp.) doloží:

  • negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
  • negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
  • negativní výsledek samotestu absolvovaného na místě, 
  • potvrzení poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce, 
  • prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání obřadu,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Může se uzavření registrovaného partnerství konaného venku účastnit 2000 osob a uvnitř 1000 osob. 

Slavnostní hostinu je možné pořádat v restauraci, pokud se hosté prokáží negativním testem na covid-19 nebo srovnatelným potvrzením. I pro tyto hostiny platí pravidla nejvýše 6 osob u jednoho stolu, s výjimkou členů domácnosti. V prostorech restaurací je během slavnostní hostiny možné tančit i mít živou hudbu. 

V okruhu blízkých se můžete setkat i např. doma, i zde však platí omezení počtu účastníků, tedy 30 osob bez dalších podmínek a 2000 respektive 1000 osob, pokud budou dodržena výše zmíněná pravidla.

Při oslavě, ať se bude konat v restauraci či doma, prosím dodržujte hygienická pravidla, a to i v případě konzumace občerstvení a přípitku. V restauracích nemusíte mít nasazený respirátor v případě, že konzumujete jídlo či pití a sedíte u stolu. 

Při přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství platí pro přítomné výjimka z povinnosti mít nasazený respirátor či chirurgickou roušku (v případě dětí). Po skončení obřadu je však nutné si je nasadit. Sundat si je lze jen na nezbytně nutnou dobu pro pořízení fotografie.


Související opatření

Časté dotazy k tomuto tématu

Počítají se do limitu počtu účastníků i osoby vstupující do registrovaného partnerství?
Počítá se do limitu počtu účastníků osob i oddávající a matrikář?
Mohu s partnerem/kou vstoupit obřadem do registrovaného partnerství, pokud jsem v izolaci nebo karanténě?
Mohu mít následnou oslavu v restauraci?
Mohou být při obřadu prarodiče?
Kdo bude kontrolovat dodržení podmínek pro účast 1000/2000 osob?