Přejít k hlavnímu obsahu

Uzavření registrovaného partnerstvíPravidla a doporučení

Prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství je možné činit. Maximálně ale může být při tomto prohlášení přítomno 30 účastníků. Do tohoto limitu se počítají i osoby činící prohlášení. Naopak matrikář a oddávající se do limitu nepočítají.  

V případě, že všichni přítomní starší 12 let (včetně partnerů atp.) doloží:

  • prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání obřadu,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

U dětí mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a osob rozočkovaných lze k prokázání použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin. 

Uzavření registrovaného partnerství může účastnit 100 osob. 

Slavnostní hostinu je možné pořádat v restauraci, pokud se hosté prokáží jedním z výše uvedených dokumentů. I pro tyto hostiny platí pravidla nejvýše 6 osob u jednoho stolu, s výjimkou členů domácnosti. V prostorech restaurací je během slavnostní hostiny možné tančit i mít živou hudbu. 

V okruhu blízkých se můžete setkat i např. doma, i zde však platí omezení počtu účastníků, tedy 30 osob bez dalších podmínek a 100 osob, pokud budou dodržena výše zmíněná pravidla.

Při oslavě, ať se bude konat v restauraci či doma, prosím dodržujte hygienická pravidla, a to i v případě konzumace občerstvení a přípitku. V restauracích nemusíte mít nasazený respirátor v případě, že konzumujete jídlo či pití a sedíte u stolu. 

Při přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství platí pro přítomné výjimka z povinnosti mít nasazený respirátor či chirurgickou roušku (v případě dětí). Po skončení obřadu je však nutné si je nasadit. Sundat si je lze jen na nezbytně nutnou dobu pro pořízení fotografie.


Související opatření

Časté dotazy k tomuto tématu

Počítají se do limitu počtu účastníků i osoby vstupující do registrovaného partnerství?
Počítá se do limitu počtu účastníků osob i oddávající a matrikář?
Mohu s partnerem/kou vstoupit obřadem do registrovaného partnerství, pokud jsem v izolaci nebo karanténě?
Jak mohou mít otevřeno restaurace, bary, kluby a podobné podniky?
Mohou být při obřadu prarodiče?
Kdo bude kontrolovat dodržení podmínek?