Background image

account_circleUzavření registrovaného partnerstvíPravidla a doporučení

Prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství je možné činit. Maximálně ale může být při tomto prohlášení přítomno 20 účastníků. Do tohoto limitu se počítají i osoby činící prohlášení i matrikář.  

Slavnostní hostinu není možné pořádat v restauraci ani jiném stravovacím zařízení. Platí zde obecný zákaz přítomnosti veřejnosti v restauracích. Můžete se však v okruhu blízkých setkat např. doma. Dodržujte ale obecná pravidla týkající se volného pohybu osob včetně zvýšené hygieny. A to i v případě konzumace občerstvení a přípitku.

Při přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství platí pro přítomné výjimka z povinnosti mít roušku. Po jeho skončení však již roušku mít musíte. Sundat si ji lze jen na nezbytně nutnou dobu pro pořízení fotografie.

Vstupovat do registrovaného partnerství je možné, platí však omezení počtu účastníků a povinnost dodržovat zvýšená hygienická pravidla. Proto je na vašem zvážení, zda tak chcere učinit nyní, nebo chvíli počkáte na období lepší epidemiologické situace. Až nebude tak velké riziko nákazy, opatření se rozvolní a bude možné pozvat větší počet osob či mít oslavu v restauraci.  


Související opatření

Podobná témata