Přejít k hlavnímu obsahu

Tvůrci webu a správa

Informace pro uživatele

Vážení uživatelé,

- informace obsažené na Covid Portálu vycházejí výhradně z právních předpisů (tj. např. mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky) vydávaných k tomu oprávněnými orgány, a nemusí reflektovat informace sdělené na tiskových konferencích, případně zveřejňované prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků;

- obsah Covid Portálu je aktualizován vždy až po vydání příslušných právních předpisů, jeho aktualizace není vázána na tiskové konference vlády či jejích členů. Po vydání příslušného právního předpisu může aktualizace Covid Portálu trvat několik hodin;

- informace obsažené na Covid Portálu slouží pouze pro informativní účely; vždy sledujte aktuální právní předpisy a řiďte se jejich zněním;

- Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. (dále jen „NAKIT“) neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy vzniklé tím, že uživatel využije informace zveřejněné na Covid Portálu;

- NAKIT neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané;

- NAKIT neodpovídá za obsah www stránek, na které je v rámci Covid Portálu odkazováno, či na které je na Covid Portálu uveden odkaz

Část Cestování

Informace obsažené v části Covid Portálu s názvem „Cestování“ (s výjimkou záložky „Česko“), jsou aktualizovány výhradně na základě podkladů Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Případné dotazy týkající se Dovolené 2021, prosíme, zasílejte na e-mailovou adresu cestujeme@mzv.cz

O tvůrcích

Web vznikl díky iniciativě Dominika Feriho ve spolupráci s expertními dobrovolníky Česko.Digital, NAKIT a obsahovým týmem tohoto portálu.

Poděkování patří i kolegům z korona.gov.sk.

Obsah webu a jeho šíření

Pokud není uvedeno jinak, je obsah webu dostupný pod licencí Creative Commons CC BY 4.0 Mezinárodní.